Aikikai Fondu

Beynəlxalq Aikido Federasiyası Qərargahı

Beynəlxalq Nizamnamə

 
Qəbul edilib: May 10, 1980.
Yenilənib: 1 Dekabr 1988.
Yenilənib: 1 oktyabr 2000-ci il.

Fəsil 1: Əsas Prinsiplər

Maddə 1: Məqsədlər

•  Aykikay Fondu – Beynəlxalq Aykido Federasiyasının qərargahı, Aykidonun dünyaya yayılması və yaxşı işləyən bir sistemin yaradılması ilə Beynəlxalq Nizamnaməni təsdiqləyir.
•  Aikikai Fondu, Beynəlxalq Aikido Federasiyasının qərargahı bundan sonra Hombu adlanır.

Fəsil 2: FƏRQLİ ÖLKƏLƏRDƏ HOMBU AYKİDO TƏŞKİLATLARININ TANINMASI

Maddə 2: Hombu’nın tanınması.

1. Hombu aşağıdakı şərtlərə əsasən Aykido təşkilatını rəsmi olaraq tanıyır. Ölkə qanunvericiliyinə və ya başqa bir səbəbə görə bir neçə Aykido təşkilatı varsa, hər bir təşkilat üçün Hombu rəsmi tanıma verilə bilər:

•  Aykido təşkilatı qanuna uyğun olaraq, qeydiyyata alınmalı və yarandığı gündən etibarən ən azı beş il Aykido sahəsində çalışmalıdır. Bu bir insanın ayrı bir docosu ola bilməz.
•  Aykido təşkilatının birdən çox dojo filialı olmalıdır və il ərzində fəaliyyət göstərməlidir.
•  Aykido təşkilatının rəhbəri və ya baş müəllim (bundan sonra Lider adlanır) minimum 4-cü Dan olmalıdır. Lider öz ölkədə yaşamalıdır.
•  Aykido təşkilatında təlim komitələrinin yaradılmalı və Kyu və Dan dərəcələri üçün sertifikat imtahanlarının keçirilməsində Liderə kömək edəcək ən azı iki 2 Dan Aykido sahib olmalıdır.
•  Aykido təşkilatının qərargahı, nizamnaməsi və idarəetmə komitəsi olmalıdır.
•  Hombunun tanınmasını almış sözü gedən Aykido təşkilatı ölkədə münaqişə və iğtişaşlara səbəb olmamalıdır.

2. Hombu tərəfindən rəsmi olaraq tanınan Aykido təşkilatı bu ölkəni beynəlxalq Aykido tədbirlərində təmsil edəcəkdir. Ölkədə Hombu tanınmasına bir neçə təşkilat sahibdirsə, o zaman yerli və beynəlxalq Aykido tədbirləri üçün fəaliyyətlərini əlaqələndirməli və bir birləri ilə Aykidonun qurucusu tərəfindən elan edilən Aykido ruhunda əməkdaşlıq etməlidirlər.

3. Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı aşağıdakı işləri həyata keçirə bilər. Mümkün fəaliyyətin səviyyəsi Liderin Dan dərəcəsindən asılıdır:

•  Kyu dərəcələrinin verilməsi (14-cü maddəyə bax).
•  İmtahan Dan dərəcələrinə imtahan (9.1 maddəyə bax).
•  Dan dərəcələrinin qeydiyyatı üçün ərizə (8 maddəyə bax).
•  Dan imtahanları qəbulu üçün ərizə (9.1 maddəyə bax).
•  Dan dərəcələri üçün tövsiyələr üçün müraciət (9.2 maddəyə bax).
•  Təlimatçıların sertifikatlaşdırılması (17-ci maddəyə bax).
•  Hombu-dan kömək almaq.
•  Hombu ilə birgə Aykido dair tədbir fəaliyyət.

4. 2.1-ci maddəyə əsasən, Hombu tərəfindən tanınmayan Aykido təşkilatına gəlincə, tanıma şərtlərindəki uyğunsuzluqlara görə, Hombu zərurət hesab edərsə, təşkilatı tanımaq və hazır olmaq üçün lazımi şərtləri yerinə yetirməyi tapşıra bilər. Dan dərəcələrinə dair suallar 6.1-ci maddənin şərtlərinə tabedir. Bu vəziyyətdə, “Hombu’nu tanıma” 2.4-cü maddənin təmin edilməsi məqsədi daşıyır və Dan üçün sertifikat Hombu və ya Hombu’dan nümayəndə olan bir şəxs tərəfindən yoxlanılacaqdır.

Maddə 3: Sertifikatların verilməsi.

Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatlarına, müəyyən edilmiş qaydada Hombu’un rəsmi tanınması haqqında sertifikat veriləcəkdir.

Maddə 4: Müşahidə ediləcək prinsiplər.

1. Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı aşağıdakı prinsiplərə əməl etməlidir::

•  Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı, qurucu Ueşiba Morihey tərəfindən təsis edilən Aykidonun ruhuna və Hombu tərəfindən qurulan Aykido təbliğinin əsas prinsiplərinə hörmət etməlidir.
•  Dan sertifikatı üçün qaydalar Aykido Doşusu tərəfindən müəyyən edilmişdir. Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı, Doşu tərəfindən Aykido Dan dərəcəsi üçün sertifikatlaşdırma qaydalarına hörmət etməlidir. Bu təşkilatın üzvləri, ölkənin və ya hökumətin milli Dan dərəcələri verdikləri qanunvericiliyə əsasən və ya digər səbəblərə görə vəziyyətdən asılı olmayaraq Doşu tərəfindən təsdiqlənən və Hombu-da qeydiyyata alınan dərəcələri almalıdırlar.
• Hombu tərəfindən tanınan Aikido təşkilatı, Dan və Kyu dərəcələri sertifikatlaşdırma üçün cavabdeh olan bir təhsil sistemi və quruluş yaratmalıdır, məsələn, Müəllimlər Komitəsi və Dan / Kyu Qiymətləndirmə Komitəsi.
•  Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı, Hombu ilə , həm də öz ölkələrində yaşayan Hombu’un təlimatçısı (ları) ilə əlaqələrini saxlamalı və əməkdaşlıq etməlidir. Həm də Hombu təlimatçılarını (larını) ölkələrinə qəbul etmək məsələsində Hombu ilə əlaqələndirməli və əməkdaşlıq etməlidir.
•   Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı, dostluq əlaqələrini qorumaq üçün ölkəsindəki digər Aykido təşkilatı (ları) ilə əlaqə saxlamalı, əlaqələndirməli və əməkdaşlıq etməlidir. Belə Aykido təşkilatları üçün də geniş bir qurumun yaradılması tövsiyə olunur.
•  Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı yuxarıda göstərilən məqamlara əlavə olaraq bu əsasnamənin şərtlərinə əməl etməlidir.

2. Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı Hombu-a yuxarıda 4.1-ci maddənin (1) – (6) bəndlərindən bəhs edən yazılı müqavilə təqdim etməlidir.

Maddə 5: Hombu tanınmasının ləğvi.

Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı tərəfindən bu Nizamnamə pozularsa və Aikido Hombu-nun yayılmasına ciddi əngəllər yaranarsa, Hombu həm şifahi, həm də yazılı şəkildə bu Nizamnamənin şərtlərinə ciddi riayət etməyə tələb edəcəkdir. Təşkilat bunu əməl etmək istəməzsə, Hombu’nın tanınması ləğv edilə bilər. Aykido təşkilatının ixtisaslaşması (Fəsil 4) fəaliyyətini dayandıracaq.

Fəsil 3: DAN və KYU Dərəcələri

Maddə 6: Dan Dərəcələri. 

•  Dan dərəcələri Aykido üzrə praktikada olan şəxslərə verilir ki, bunlar da Homba tərəfindən tanınmış Aykido Təşkilatına daxildilər və onların ümumi qabiliyyətlərinə, nailiyyətlərinə və ya uğurlarına uyğun olaraq təqdim edilir.
•  Dan dərəcələri – 1-dən 8-ə qədər Dan.

Maddə 7: Təsdiq.

Dan dərəcələri Aykido Doşu tərəfindən təsdiqlənir.

Maddə 8: Müraciətlər və qeydiyyat.

•  Dan dərəcələri üçün, hər halda, Hombu ilə əlaqə qurmaq lazımdır.
•  Dan dərəcələri Hombu-da qeydiyyatdan keçdikdən sonra etibarlı olacaq.

Maddə 9: İxtisaslar üçün imtahanlar və tövsiyələr.

•  Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatının vəzifəli şəxsi 6 Dan və ya daha yüksək olması şərtilə 1-dən 4-cü Dan-a qədər müayinələr qəbul edə bilər. Məsul şəxsin 4-cü və ya 5-ci Dan  dərəcəsi varsa, 1-dən 3-cü Dan üçün imtahanlar qəbul edə bilər. 4-cü Dan vəziyyətində, Hombuya müraciəti təqdim edilməlidir və 4 Dana imtahan Hombu ya da Hombu’dan nümayəndə heyəti tərəfindən keçiriləcəkdir.
•  5-ci Dan və 6-cı Dan ilə əlaqədar qərarlar Hombu tərəfindən qəbul edilir. Ancaq Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatının məsul şəxsində 6-cı Dan varsa, 5-ci Dana tövsiyə üçün Hombuya müraciət edə bilərsiniz. Məsul şəxsin 7-ci Dan varsa, 6-cı Dana tövsiyə üçün müraciət edə bilərsiniz.
•  7-ci Dan və ya yuxarıdakı məsələlər ayrıca həll olunur.

Maddə 10: İmtahan qəbulu qaydası.

Dan dərəcəsi təqdimatı üçün imtahan metodologiyası Hombu imtahan qaydalarına əsaslanır. Ancaq hər hansı bir səbəb varsa, bəzi dəyişikliklər məqbuldur.

Maddə 11: Hombu’ya qəbul.

Bütün Aykido praktikantları, 1-ci Dana qeydiyyatı zamanı və ya daha əvvəl Hombu üzvü olmalıdırlar.

Maddə 12: Dan dərəcəsi sertifikatları

•  Dan dərəcəsi sertifikatları, müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyat üçün ərizə verdikdən sonra verilir.
•  Dan dərəcəsi sertifikatları Yapon dilində yazılmışdır.

Maddə 13: Beynəlxalq Yudanşa Sertifikatı.

•  Yudanşa, Hombu tərəfindən verilmiş beynəlxalq Yudanşa sertifikatına sahib olmalıdır.
•  Beynəlxalq Yudanşa sertifikatları Dan dərəcəsi sertifikatları ilə birlikdə göndərilir.

Maddə 14: Kyu dərəcələri.

Kyu dərəcələrinə gəldikdə, Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı imtahan keçirmək hüququna malikdir və Kyu dərəcəsi sertifikatları verə bilər.

Fəsil 4: TƏLİMATÇILARIN DƏRƏCƏSİ

Maddə 15: Təlimatçı dərəcəsi.

Hombu tərəfindən tanınan Aykidonun təşkilatında, təlimatçıların dərəcələri aşağıdakı kimi olmalıdır:

•  Şixan
•  Şidoin
•  Fukuşidoin

Təlimatçı ixtisas adları Yapon dilində yazılmışdır.

Maddə 16: Şihan

•  Hombu, təcrübəli və təhsili usta olan 6-cı Dan və daha yuxarı insanlar arasında araşdırma aparırır və Şihanı təyin edir.
•  təyin edilmiş şəxsə  Hombu tərəfindən təyinat sənədi verilir.

Maddə 17: Şidoin və Fukuşidoin

•  Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatının Şidoin və Fukuşidoinin tanıma sistemi olmalıdır.
•  Şidoin – 4-cü Dan və daha yüksək olan şəxslərdir.
•  Fukusidoin – 2-ci və ya 3-cü Dan olan şəxslərdir.
•  Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı Şidoin və Fukuşidoin təyin etdikləri şəxslərə təyinat sənədi verə bilər.
•   Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı, Şidoin və Fukuşidoin təyin etdiyi şəxslərə Hombuya adını və Dan dərəcələrini verməlidir.

Fəsil 5: ƏLAVƏ QAYDALAR

Maddə 18: Təhsil Komitəsi, Dan / Kyu İmtahan Komitəsi.

Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı 4.3-cü maddəyə uyğun olaraq təlim komitəsinin və Dan / Kyu imtahan komissiyasının yaradılması barədə Hombu-ya məlumat verməlidir.

Maddə 19: Dan dərəcəsi təqdimatı üçün imtahanlar.

Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatı 9.1-ci maddəyə uyğun olaraq Dan imtahanı keçirirsə və hər hansı bir səbəbə görə problemlər varsa, onda Hombu-dan təlimat almalısınız.

Əlavə qaydalar:

•  Bu Nizamnamədən əvvəl Hombu tərəfindən tanınan Aykido təşkilatları olaraq qəbul edilən Aykido təşkilatlarının statusu eyni olaraq qalır.
•  Bu Nizamnamə 1 oktyabr 2000-ci ildə düzəliş edildiyi gündən qüvvəyə minir.