Aikido üçün qısa bələdçi

Bələdçimiz Aykidonun ətraflı təhlilini hədəfləmir. Ən çox rast gəlinən və ən çox yayılmış mövzuları araşdırmaq üçün yalnız bir az aydınlıq və kömək gətirmək istəyirik, xüsusən yeni başlayanlar. Bu baxımdan, anlayışlar və terminlər haqqında dərin bir təhlil və ətraflı məlumat aparmırıq. Yapon və Azərbaycan dilləri arasındakı əhəmiyyətli fonetik fərqlər səbəbindən müəyyən bir konsepsiyanın, sözün və ya səsin düzgün və birmənalı tələffüzünü gətirmək və çoxaltmaq çox çətindir. Dilçilik dərinliklərinə nəzər salmadan, tərcümə və transkripsiyanın mütləq həqiqət olduğunu iddia etmədiyimizi qeyd edirik. Aykido terminologiyasının olduqca məqbul və mövcud olmaq hüququ olan təfsir variantları bizimkindən fərqlidir. Bununla yanaşı, aşağıdakı təfsiri təklif etmək hüququmuz var.

Ay – Harmoniya, sevgi, ardıcıllıq, anlaşa bilmək. Ueşiba Morihey

(14.12.1883-26.04.1969)
Aykidonun banisi

Ki – Həyat enerjisi. Ueşiba Kişşimaru

(27.06.1921-04.01.1999)
İkinci Doşu.

Do – Yol.

Ueşiba Moriteru

(02.04.1951 anadan olub)
Üçüncü Doşu.

Aykido – müasir döyüş sənətidir

Çox sayda ənənəvi döyüş sənətinə və hər şeydən əvvəl Dayto ryu ayki citsu ustası Sokaku Takedaya əsaslanır. Aykido, bu gün bildiyimiz kimi 1930-cu illərin əsas texnikası olan Dayto Ryu-dan Aykidoya qədər formalaşma yolunda müxtəlif mərhələlərdən keçdi. Hamısı Ueşiba Moriheyin uzun illərdir axtardığı və müxtəlif döyüş sənətlərində davamlı məşqləri nəticəsi sonunda Aykido adlandırdığı öz sistemini inkişaf etdirməsindən başladı. Onun oğlu Ueşiba Kişşomaru Aykidonu inkişaf etdirdi və sistemləşdirdi. Hal hazırda Ayki Birliyinin rəhbəri qurucunun nəvəsi Ueşiba Moriterudur.

Aikido nədir? Aikido həyati enerjini uyğunlaşdırmaq üçün bir yoldur.

 

Qarışıqlıq olmaması üçün

Fərqləndirək:

Ay – Harmoniya, Sevgi, Ardıcıllıq, Anlaşa bilmək.
Aykidoka – Aykido ilə məşğul olan şəxs.
Bujutsu – Döyüş sənəti.
Budo – Döyüşçünün Yolu.
Jutsu – Bacarıq, incəsənət.
Do – Yol.
Kay – Cəmiyyət, mərkəz.
Kan – Stil, klub.
Ki – Həyat enerjisi.
Kobudo – Ənənəvi döyüş sənətləri.
Kokyu – Həyat nəfəsi.

Kim kimdir ?

Aykidoda müəyyən bir iyerarxiya var:

O-Sensey – Aykidonun qurucusu Ueşiba Morihey (hərfi mənada “Böyük Müəllim”).
Doşu – Məktəb lideri.
Şihan – Nəzarətçi Təlimatçı (6-cı Dan və yuxarı).
Sensey – Müəllim (4 – 5 Dan).
Senpay – Böyük tələbə.
Kohay – Kiçik tələbə.
Dohay – Bərabər hüququ olan tələbələr.
Yudanşa – Dan dərəcəsi sahibi.
Dojo cho – Dojo rəhbəri.
Uçi deşi – Ustanın evində yaşayan tələbə (yaxın tələbə)
Dan – Yüksək tələbə və ustad dərəcələri.
Kyu – Şagirdlərin başlanğıc dərəcələri.

Ayikidoda böyüklər üçün cəmi 6, uşaqlar üçün isə 10 kyu dərəcəsi var. Kyu dərəcəsinin ən kiçiyi onuncu, ən yuxarısı isə birinci dərəcədir. Hər dərəcənin öz adı var.

Aykidoda “Dan” üzrə 10 dərəcə var. “Kyu”dərəcələridən fərqli olaraq “Dan” dərəcəsi seriya nömrəsinə görə artır; ən aşağı “Dan” birinci, ən yuxarı dərəcə isə onuncudur:

Rok kyu – 6 kyu
Qo kyu – 5 kyu
Yon kyu – 4 kyu
San kyu – 3 kyu
Ni kyu – 2 kyu
İç kyu – 1 kyu
Şodan – 1 Dan
Nidan – 2 Dan
Sandan – 3 Dan
Yondan – 4 Dan
Qodan – 5 Dan
Rokudan – 6 Dan
Siçidan – 7 Dan
Haçidan – 8 Дан

Harada ?

Aikido məşqi dojoda keçirilir:

Dojo – Döyüş sənəti dərslərinin keçirildiyi yer (hərfi mənada: “Yolun öyrənmə yeri”).
Tatami – 1) Ənənəvi olaraq – təxminən 1m x 2m ölçüdə düyü samanının döşəyi (hazırda, bir qayda olaraq, köpük kauçukundan hazırlanır);
Tatami – 2) Müasir. – bütün yer həsirlərlə örtülmüş və məşq üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Kamiza – Əsas divar,
Şimoza – Kamiza ilə üzbəüz yer.
Şixandai – Şihan yeri.

Nədə ?

Tatamidə gigiyena, təhlükəsizlik və rahatlıq baxımından hər kəs xüsusi paltar geyinir:
Keykoqi (Doqi) – Məşq geyimi (ümumi adı olan “kimono” yanlış addır və fərqli geyim növünə aiddir).
Obi – Kəmər.
Hakama – Geniş şalvar (adətən 1-ci Dan və yuxarı dərəcələrdə məşq edənlər üçün).

Biz nə deyirik ?

Aykido yalnız nəzakətli və tərbiyəli insanlar tərəfindən həyata keçirildiyi üçün məşqlərdə dostluq və əməkdaşlıq mühiti hökm sürür:
Ohayo gozaimas – Sabahınız xeyir.
Konnici va – Günortanız xeyir.
Komban va – Axşamınız xeyir.
Sayonara – Əlvida.
Dozo – Xahiş edirəm, yalvarıram.
Arigato gozaimashta – Mənimlə təhsil aldığınız üçün təşəkkür edirəm.
Domo arigato gozaimashta – Çox sağ olun (xüsusilə nəzakətli forma).
Oneqai şimas – Hər hansı birgə hərəkətlərə (dərslərə) dəvətin nəzakətli forması.
Otskare samadeşita – Birgə iş, iş üçün təşəkkür.
O-tagai-ni rei – Qarşılıqlı baş əymə.

Biz nə edirik ?

Dərsdə istifadə olunan komandalar:
Kiritsu – Qalx!
Mate – Gözləyin!
Mokuso – Məşqin əvvəlində və sonunda daxili əhval-ruhiyyə yaratmaq üçün komanda.
Rey – Təzim etmək!
Seyza – Düz otur!
Hajime – Başla!
Yame – Dayan!

Biz necə yıxılırıq ?

Sığortalar:

Ukemi vaza – Yıxılmaq texnikası.
Mae ukemi – Önə yıxılmaq.
Uşiro ukemi – Arxaya yıxılmaq.
Yoko ukemi – Yan tərəfə yıxılmaq.

Harada və Necə ?

İstiqamətlər, tərəflər və səviyyələr:

Hidari – Sol.
Migi – Sağ.
Mae – Ön.
Uşiro – Arxa.
Codan – Üst səviyyə (çiyinlərdən yuxarı).
Çudan – Orta (çiyindən belə).
Gedan – Aşağı səviyyə (kəmərin altında).
İrimi – giriş, irəli.
Tenkan – Fırlanma.
Omote – Üz tərəf, ön.
Ura – əks, arxa tərəf.
Soto – Çöldən.
Uçi – İçəridən.

Necə dayanırıq?

Bədən mövqeləri və duruşları:

Kamae – Hazır vəziyyətdə dayanma: ayaqları bir az əyilmiş, qollar önünüzdə.
Hanmi – Bədəni hücuma doğru yarım döngədə (45°) yerləşdirmək.
Miqi hanmi – Sağ tərəf duruşu.
Hidari hanmi – Sol tərəf duruşu.
Ayhanmi – Rəqiblər bir-birinə münasibətdə eyni adlı duruşdadırlar.
Qyakuhanmi – Rəqiblər bir-birinə münasibətdə əks (güzgü) mövqedədirlər.
Maay – Məkan və zamanda məsafə. Qısa deyim olaraq, rəqiblər arasındakı təhlükəsiz məsafə.

Biz necə hərəkət edirik ?

Kosmik hərəkətlər:
Tay sabaki – Bədən mövqeyini dəyişdirmə yolları.
Tsuqi aşi – Sürüşkən addım.
Ayumi aşi – Ayağın dəyişdirilməsi ilə addım.
Tenkay – yerində 180° dönmə.
Tenkan – Hücum xəttini tərk edərək geri addımla 180 ° dönmək.
İrimi tenkan – İki hərəkətdən ibarətdir – irimi (irəli addımla daxil olmaq) və tenkan.
Şikko – Diz üstə hərəkət etmək.

Bizə necə hücum edilir ?

Dori kata – Tutma texnikası.
Katate dori – Bir əllə rəqibin biləyindən tutmaq.
Aihanmi katate dori – Eyni adlı əlindən tutmaq.
Qyaku hanmi katate dori – Qarşı (əks) tərəfdən tutma (güzgü tutuşu).
Ryote dori – Öndən iki əlin iki əlli tutuşu.
Kata dori – Çiyindən tutmaq.
Ryokata dori – Öndən iki çiyin tutmaq.
Kakae dori – Bədəni qucaqlayaraq tutma (iki əllə qabaqda tutmaq).
Morote dori – İki əllə bir əl tutmaq.
Hici Dori – Dirsəkdən tutmaq.
Muna dori – Yaxadan tutmaq.
Eri dori – yaxalıqdan tutmaq.
Soda dori – qolundan tutmaq (dirsək nahiyəsindən).
Kubi şime – Boğazından tutmaq (boğmaq).
Uşiro dori – Arxa tutacaqlar.

Bizi necə döyürlər ?
Vuruşlar:
Atemi vaza – Zərbə texnikası.
Atemi – Bir qayda olaraq texnikadan əvvəl və ya texnika zamanı tətbiq olunan diqqəti yayındırmaq üçün zərbə.
Tsuki (tsuki) – Düz zərbə, soxucu əl zərbələri.
Jodan tsuki – Yüksək səviyyəli zərbə (başa).
Cudan tsuki – Orta səviyyəli zərbə (torsoda).
Uçi – Kəsiçi zərbələr.
Shomen uçi – Yuxarıdan aşağı kəsici zərbə.
Yokomen uçi – Yandan kəsici zərbə
Suhey uçi – Sinədən yumruq atmaq.
Qeri – Ayaqla zərbə.
Mae qeri – Öndən zərbələr.
Yoko qeri – Yandan zərbələr.
Uşiro qeri – Arxadan zərbələr.
Mavaşi geri – Yandan dairəvi zərbə.
 

Özümüzü necə qoruyaq?

Aykido Texnikaları:

Naqe vaza – Atma hərəkətləri

Juji-qarami naqe – Dolaşmış qollarla atmaq

İrimi nage – Qarşıdan gələn trafikə girişlə atış

Kaiten naqe – Yuvarlanaraq atış

Kokyu nage – Tərəfdaşın hərəkətləri ilə əlaqələndirilmiş atış, “nəfəs atışı”

Kote gaeshi nage – Biləkdən bükülmə ilə atış

Koşi naqe – Beldən atma

Tenchi naqe – Göydən Yerə atış

Udekime naqe – Dirsəyə təziql\ atış

Şiho naqe – “Dünyanın dörd istiqamətinə” atış

Nə baş verir?

Texnika növləri:

Vaza – Texnika, iş, üsul, bölmə

Kihon no vaza – Əsas texnikalar

Henka vaza – Əlavə texnikalar

Taçi vaza – Dayanma texnikası (hər iki rəqib ayaq üstə)

Suvari vaza – Diz çökmə texnikası (hər iki rəqib diz üstə)

Hanmi handachi vaza – Oturmuş şəxsin ayaq üstə duran şəxsin hücumlarına qarşı yerinə yetirdiyi üsullar

Jyu vaza – Xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş bir hücumdan müxtəlif texnikaların təsadüfi icrası

Buki vaza – Tərəfdaşlardan biri silahlıdır

Randori – Hücum və müdafiə üsulları əvvəlcədən müəyyən edilmədikdə bir və ya bir neçə rəqibə qarşı sərbəst iş

Kata – Texnikanın klassik sxemə uyğun olaraq həyata keçirilməsi

Tori (Nage) – Tutulan, atan

Uke – Hücum edən, atılan.

Biz vəziyyətə nəzarət edirik?

Düşməni tutmaq və idarə etmək yolları:

Osae Vaza – Nəzarət texnikası

İkkyo (ude osae) – ilk nəzarət və ya əlini basaraq nəzarət

Nikyo (kote mavaşi) – İkinci nəzarət və ya ön qolun fırlanmasına nəzarət

Sankyo (kote hineri) – Üçüncü nəzarət və ya ön qolun burulmasına nəzarət

Yonkyo (tekubi) – Dördüncü nəzarət və ya biləyə basaraq nəzarət

Gokyo (ude nobashi) – Beşinci nəzarət və ya qol uzatma nəzarəti

Hijikime osae – Dirsəyə təziqlə məzarət

Silahlarla işləmək:

Buki vaza – Silah texnikası

Bokken – taxta qılınc

Tanto – Xəncər, bıçaq

Jo – Çubuq, qoltuq altı uzunluğu qədər

Kumitachi – İkili qılınc texnikası

Kumijo – İki jo texnikası

Taçi dori vaza – Qılıncla silahlanmış rəqibə qarşı işləmək texnikası

Tanto dori vaza – Bıçaqla silahlanmış rəqibə qarşı işləmə texnikası

Jo dori vaza – jo ilə silahlanmış rəqibə qarşı işləmək texnikası

Zen aqe vaza – Silahsız təcavüzkarın hücumlarına (jo tutuşuna) qarşı müdafiə texnikası

Bəs yapon dilində?

Bir texnika və ya fərdi elementləri işləyərkən, qızınma zamanı və hazırlıq məşqlərini yerinə yetirərkən saylar yapon dilində deyilir:

1 – içi
2 – Ni
3 – San
4 – Şi (yon)
5 – Qo
6 – Roku
7 – Siti (Nana)
8 – Haçi
9 – Ku (kyu)
10 – Cyu
20 – Nincyu
30 – Sancyu
40 – Yoncyu
50 – Qocyu
60 – Rokucyu
70 – Siticyu
80 – Haçicyu
90 – Kyucyu
100- Hyaku