Ueşiba Ailəsi

Morihey Ueşiba

Kişşomaru Ueşiba

Moriteru Ueşiba

Misuteru Ueşiba

sa

Aykikay Hombu Doco

Aykido Yapon döyüş sənətidir. Bu döyüş sənəti 1920-ci illərdə klassik yapon döyüş sənət növləri üzrə ustadlıqda ən yüksək səviyyəyə nail olmuş bir döyüş mütəxəssisi Morihey Ueşiba (1883-1969) tərəfindən yaradılmışdır. Aykido hucumçunun həmləsinə birbaşa müqavimət göstərmək deyil, həmlənin geldiyi istiqamətə yönləndirilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Aykidoda yarış yoxdur. Aykido təliminin əsas məqsədi hansısa bir addımın və ya bacarığın mükəmməlləşdirilməsi deyil, insanin xarakterinin təbiət qanunlarına uyğun şəkildə təkmilləşdirilməsidir. AY – harmoniya, Kİ – daxili enerji, DO – isə həyat yolu deməkdir. Texniki cəhətdən bu döyüş sənəti bədən və ruhun harmoniyası yolu ilə harmoniyaya istiqamətlənən əsas cərəyan kimi jiu-jitsu, kendo və fəlsəfədən əhəmiyyətli dərəcədə bəhrələnmişdir. 1931-ci ildə Aykido Hombu Doco yaradılmışdır. Doşu çərçivəsində böyük sayda Şixan və Şidoin Aykido praktikasını təkmilləşdirmək və inkişaf etdirmək üçün öz səylərini birləşdirmişdirlər. Aikido Mərkəzi 1940-cı ildə Yapon hökuməti tərəfindən rəsmi şəkildə tanınmışdır. Aykikay Fondu bütün dünyada Aykidonun tanınması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən törəmə təşkilatdır. Morihey Ueşiba 1969-cu ildə, 86 yaşında vəfat edənədək Aykido üzrə təlim vermişdir. Onun vəfatından sonra oğlu Kişşomaru Ueşiba (1921-1999) təşkilata rəhbərlik etmişdir. Aykikay Fondu dünyanın 130 ölkəsində Aykido mirasının dəstəklənməsi məqsədilə yaradılmış bir cəmiyyətdir. Artıq 60 ildir ki, Aykido dunyanın başqa olkələrində də tanınır. Bu müddət ərzində 130 ölkədə Aykido qəbul olunmuşdur. Aykido təlimində əsas məqsəd ruhu və bədəni təlim etməkdir və bu səbəbdən bu döyüş sənəti bütün dünyada kök sala bilmiş və onun dəyəri sərhədləri və irqləri aşmışdır. Beynəlxalq promosyon fəaliyyəti nəticəsində 1976-cı ildə Beynəlxalq Aykido Federasiyası (BAF) təsis edilmişdir. Federasiyanın ümumi assambleyasi hər dörd ildən bir keçirilir. 1984-cü ildə BAF Beynəlxalq İdman Federasiyalarının Ümumi Assosiasiyasının rəsmi üzvü olmuşdur. Bu sahədə beynəlxalq və milli səviyyələrdə Gənclər və könüllülər hərəkatı da movcuddur­­­­­. Artıq 21-ci əsrdə dünyada Aykidoya yeni bəşər mədəniyyəti kimi baxılır.

IAF

Beynəlxalq Aykido Federasiyası

Международная Федерация Айкидо является основной глобальной организацией айкидо. Это является зонтичной организацией с организациями-членами из более чем 40 стран мира (например, Всеяпонская Федерация Айкидо является одним из членов). Все участники должны быть признаны Хомбу, поэтому МФА эксклюзивно представляет школу Айкикай. МФА является номинально демократическая организация, но особой роли приведены в Досю и совета старших инструкторов, чтобы защитить «техническую и моральную целостность” айкидо. МФА в настоящее время допускает только одну организацию, являющуюся членом каждой страны и дает каждому из таких членов равное право голоса (он был смоделирован на ООН, она не всегда дает каждому студенту Айкикай равное представительство).

МФА демонстрирует айкидо на Всемирных играх, и представляет айкидо земного шара. МФА также организует Международную айкидо конгрессы раз в четыре года, что облегчает прямое обучение между студентами айкидо разных стран, разделяя инструкции большинством старших инструкторов айкидо в мире, а также обеспечивает канал для официального общения с Хомбу.

МФА была образована в 1976 году.

 
 BAF Prezidenti
 Aykido Doşu – Moriteru Ueşiba
BAF Direktorlar Komitəsi
 Sədr – Key İzava
 Sədr müavini – Leif Sunje
 Baş katib -Vilko Vriesman
 Baş mühasib – Mamoru Sadakuni
Baş katibin köməkçisi – Henriette Flader