Aykido Terminləri

Aykidonun yaradıcısı – (O Sensey) Morihey Ueşiba (14.12.1883 – 26.04.1969)

O Sensey – Dahi Müəllim

Ay — Harmoniya, Sevgi.

Ki — Daxli güvvə, Enerji.

Do — Yol, Üsul, Metod.

Aykido —  Daytoryu Ayki Сitsu texniki bazası və Omoto kyo Şinto fəlsəfi bazası əsasında yaradılmışdır.

Morixey Ueşibanın texniki ustadı (müəllimi) — Sokaku Takeda – Daytoryu Ayki Citsu.

Morixey Ueşibanın mənəvi ustadı (müəllimi )- Onisaburo Deguçi — Omoto kyo Şinto.

Ümumi terminlər

Doco- Zal, yolun dərk edilməsi yeri.

Dogi- Döyüş sənətləri üçün geyim.

Tori (Nage) — Müdafiə edən.

Uke – Hucum edən.

Ma ay- Təhlükəsiz məsafə.

Teqatana — Əl qılınc.

Obi – Kəmər.

1 Dən 10 gədər say

1- İÇ ( İÇİ)       4- Sİ (YON)        7- SİTİ        10 — CU

2- Nİ     5- QO       8- HATI

3-SAN        6- ROKU      9- KU (KYU)

Salamlamag, Komandalar

O negai şimas — Sizə etibar edirəm — gəlin birlikdə məşq edək (məşqin əvvəlində və ikilikdə işləməkdən əvvəl).

Arigato gozaimas – təşəkkür edirəm ( məşgələnin sonunda, ikilikdə işləməkdən sonra)

Sensey ni rey- Müəllimə təzim və ya salam vermək.

Hacime- Başla.

Yame- Dayan, dur.

Suvare, Seiza – Otur, düz otur.

Taçi, Kiritsu- Ayağa qalx.

Yoy- Diqqət.

Xayaku- Tez ol.

Mavare- 180dönmək

Oturag vəziyyətlər

Seyza — salamlamaq və gözləmək pozisiyası.

Şikko – diz üzərində gəzmək.

Texnika bölmələri

Aşi vaza — ayaq hərəkətləri texnikası.

Ukemi vaza — təhlükəsiz yıxılaraq ayağa durmaq texnikası.

Taçi vaza- Ayaq üstü vəziyyətdə işlənilən texnika.

Suvari vaza- Oturag vəziyyətdə işlənilən texnika.

Atemi vaza- Zərbə texnikası.

Hərəkətlər –Aşi vaza

İrimi aşi- giriş, irəli dönmək.

Tenkan aşi – çıxış, arxaya dönmək.

Tay Sabaki aşi — Böyük dairə, böyük hərəkət.

Tsugi aşi – Sürüşərək hərəkət etmək.

Tenkay aşi — Sürüşərək 180% dönmək.

Ayumi aşi  — Sadə addım.

Movare – 180% dönmək.

Duruşlar

Miqi Kamae- Sağ tərəfli duruş.

Hidari Kamae- Sol tərəfli duruş.

Ay Hanmi — Eyni tərəfli pozisiya.

Giyaku Hanmi — Əks tərəfli pozisiya.

Şizentai – Sərbəst Duruş.

Hucumlar- Atemi Vaza

 Atemi — Zərbə.

Tsuki — Yumrug zərbəsi.

Çudan Tsuki — Sinə səviyyəsində yumrug zərbəsi.

Codan Tsuki — Baş səviyyəsində yumrug zərbəsi.

Gedan Tsuki — Kəmərdən aşağı səviyyəsində yumrug zərbəsi.

Yokomen Tsuki — Yan tərəfindən yumrug zərbəsi.

Şomen Uçi — Ön tərəfdən kəsici zərbə.

Yokomen Uçi — Yan tərəfdən kəsici zərbə.

Kata te dori — 1 əl ilə 1 əli tutmag.

Rio te dori — 2 əl ilə 2 əli tutmag.

Kata dori – çiyindən tutmaq.

Mae geri – ayaqla önə zərbəsi.

Mavaşi geri — Dairəvi ayaq zərbəsi

Bədən Hissələri

Te – Əl.

Aşi – Ayaq.

Ude — Çiyin.

Mune — Sinə.

Hici — Dirsək.

Ukemi- Təhlükəsiz yıxılmalar

Mae Kayten Ukemi — İrəli yuvarlanaraq yıxılma.

Uşiro Kayten Ukemi — Arxaya yuvarlanaraq yıxılma.

Yoko Kayten Ukemi — Yan tərəfə Yuvarlanaraq yıxılma.

Mae Ukemi Mate — İrəli yıxılaraq yerdə qalmaq.

Uşiro Ukemi Mate — Arxaya yıxılaraq yerdə qalmaq.

Yoko Ukemi Mate — Yana yıxılaraq yerdə qalmaq.

Mae Kayten Ukemi Mate — İrəli yuvarlanaraq yıxılmaqla yerdə qalmaq.

Yoko Kayten Ukemi Mate — Yan tərəfə yuvarlanaraq yıxılmaqla yerdə qalmaq.