İLHAM QULİYEV

Üzvlük № AAA-001
Qeyd tarixi-10.09.2001
Dərəcəsi–4 Dan Aykikay
Doğum tarixi-26.03.1976
Məşqə başlayıb-18.6.1995
Aykikay qeyd №-35913
Qeyd tarixi-10.09.2000
Üzvlük №-151608

ÇİNGİZ ƏLİYEV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-2007
Dərəcəsi–4 Dan Aykikay
Doğum tarixi-08.08.1943
Məşqə başlayıb-1994
Aykikay qeyd № IAF-A515
Qeyd tarixi-1998
Üzvlük №-138392

ARZU MİKAYILOV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-10.09.2001
Dərəcəsi–3 Dan Aykikay
Doğum tarixi-1980
Məşqə başlayıb-1997
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2004
Üzvlük №

ELNUR NEMƏTOV

Üzvlük tarixi № AAA-000
Qeyd tarixi-15.06.2014
Dərəcəsi–3 Dan Aykikay
Doğum tarixi-xx.08.1977
Məşqə başlayıb-1995
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2000
Üzvlük №

ANAR GƏNCİYEV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-21.10.2001
Dərəcəsi–3 Dan Aykikay
Doğum tarixi-1991
Məşqə başlayıb-2001
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-225.06.011
Üzvlük №

İLQAR MAŞAYEV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-2005
Dərəcəsi–2 Dan Aykikay
Doğum tarixi-1977
Məşqə başlayıb-2001
Aykikay qeyd № AF62113
Qeyd tarixi-30.03.2006
Üzvlük № 192115

RÖVŞƏN NƏZƏROV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-
Dərəcə–2 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-
Üzvlük №

TOĞRUL MANAFLI

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-2002
Dərəcəsi–2 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-2002
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2006
Üzvlük №

ÇİNGİZ MƏMMƏDOV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-
Dərəcə–2 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-
Üzvlük №

EMİL QURBANOV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-
Dərəcə–2 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-
Üzvlük №

ZƏKƏRİYYA USEYNZADƏ

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-02.04.2011
Dərəcəsi–2 Dan Aykikay
Doğum tarixi-1979
Məşqə başlayıb-2008
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2013
Üzvlük №

MÖVLA MUSAYEV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-01.06.2011
Dərəcəsi–2 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-2011
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2013
Üzvlük №

ELVİN ƏLİZADƏ

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-14.03.2013
Dərəcəsi–2 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-2013
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2014
Üzvlük №

EMİN NURİYEV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-01.05.2015
Dərəcəsi–2 Dan Aykikay
Doğum tarixi-1978
Məşqə başlayıb-2008
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2015
Üzvlük №

FƏXRİ QAFARLI

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-15.02.2014
Dərəcə–2 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2015
Üzvlük №

İKRAM RZAYEV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-
Dərəcə–1 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-
Üzvlük №

MİXAİL VOLKOV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-
Dərəcə–1 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-
Üzvlük №

RAUF RÜSTƏMOV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-2008
Dərəcəsi–1 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb -2001
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2011
Üzvlük №

VÜQAR İSMAYILOV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-2008
Dərəcəsi–1 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-2001
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2011
Üzvlük №

YAŞAR İSMAYILOV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-
Dərəcə–1 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-
Üzvlük №

RUSLAN MUSAYEV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-2008
Dərəcəsi–1 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-2001
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2011
Üzvlük №

SƏBUHİ KƏRİMOV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-2015
Dərəcə–1 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-2001
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2015
Üzvlük №

XƏYYAM ŞABANOV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-2014
Dərəcə–1 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-2008
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2017
Üzvlük №

RÖVŞƏN İSAYEV

Üzvlük № AAA-000
Qeyd tarixi-2015
Dərəcə–1 Dan Aykikay
Doğum tarixi-
Məşqə başlayıb-2001
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi-2015
Üzvlük №