İCTİMAİ BİRLİYİMİZ BEYNƏLXALQ ARENADA AZƏRBAYCANI TƏMSİL ETMƏK HÜQUQUNA MALİK OLAN YEGANƏ HÜQUQİ TƏŞKİLATDIR

Azərbaycan “Sərbəst Döyüş İdman Klubu” İctimai Birliyi 01.04.2011 ci il Azərbaycan Aykikay Aykido Klubları” İctimai Birliyinin iştirakı ilə fiziki şəxs Ruslan Məmmədov tərəfindən “Sərbəst Döyüş Sistemi” İdman Klubu olaraq əsası qoyulub. 15.02.2013 cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmışdır. İctimai Birlik fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası qeyri-hökümət təşkilatları haqqında (ictimai birliklər və fondlar) qanunu ilə tənzimləyir.

Sərbəst Döyüş İdman Klubu

Ruslan Məmmədov

2 Dan Aykikay Aykido 
2 Dan Ciu Citsu
3 Dan Combat Ciu Citsu
1 Dan Krav Maqa

Rövşən Cəfərov
1 Dan Ciu Cİtsu

Serqey Parşin
1 Dan Ciu Citsu

İdarə heyəti

Azərbaycan “Aykikay Aykido Klubları” ictimai birliyinin ümumi yığıncağı

İcra heyəti

Sədr-Ruslan Məmmədov
Sədr müavini – Rövşən Cəfərov
İcraçı Direktor – Serqey Parşin
Təlimatçı – Emil Qurbanov
Təlimatçı – Mixail Volkov

Emil Qurbanov
2 Dan Aykikay Aykido

Mixayıl Volkov
1 Dan Aykikay Aykido

1 saylı Doco-1 Aprel 2011-ci ildə fiziki şəxs Ruslan Məmmədov tərəfindən Azərbaycan “Sərbəst Döyüş İdman Klubu” İctimai Birliyinin nəzdində təşkil edilmişdir. Doco-da   Ciu Citsu, Krav Maqa və Sərbəst Döyüş Sistemi döyüş növləri üzrə dərslər aparılır. 

2 saylı Doco-1 noyabr 2013-cü ildə fiziki şəxs Emil Qurbanov tərəfindən “Hombu Doco Azərbaycan” Aykikay Aykido Klubu-nun aykido qrupu olaraq, Azərbaycan ” Aykikay Aykido Klubları” İctimai Birliyinin nəzdində əsası qoyulmuşdur. Doco-2016 cı ildə “Sərbəst Döyüş İdman Klubu” İctimai Birliyinin tərkibinə alınmışdır.