PowerPoint Presentation

Ruslan Məmmədov
3 Dan Aykikay Aykido 
3 Dan Ciu Citsu
1 Dan Krav Maqa

Sərbəst Döyüş İdman Klubu

Azərbaycan “Sərbəst Döyüş İdman Klubu” İctimai Birliyi 01.04.2011 ci il Azərbaycan Aykikay Aykido Klubları” İctimai Birliyinin iştirakı ilə fiziki şəxs Ruslan Məmmədov tərəfindən “Sərbəst Döyüş Sistemi” İdman Klubu olaraq əsası qoyulub. 15.02.2013 cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmışdır. İctimai Birlik fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası qeyri-hökümət təşkilatları haqqında (ictimai birliklər və fondlar) qanunu ilə tənzimləyir.

2 saylı Doco, 1 noyabr 2013-cü ildə fiziki şəxs Emil Qurbanov tərəfindən “Hombu Doco Azərbaycan” Aykikay Aykido Klubu-nun aykido qrupu olaraq, Azərbaycan ” Aykikay Aykido Klubları” İctimai Birliyinin nəzdində əsası qoyulmuşdur. Doco-2016 cı ildə “Sərbəst Döyüş İdman Klubu” İctimai Birliyinin tərkibinə alınmışdır. 

3 saylı Doco,1 noyabr 2017-ci ildə fiziki şəxs Nurlan Axundov tərəfindən “Katana Aykido İdman Klubu” İctimai Birliyində Salyan rayonu aykido qrupu olaraq, Azərbaycan ” Aykikay Aykido Klubları” İctimai Birliyinin nəzdində əsası qoyulmuşdur. Doco-2019 cı ildə Bakı şəhərində “Sərbəst Döyüş İdman Klubu” İctimai Birliyinin tərkibinə alınmışdır. 

Emil Qurbanov
3 Dan Aykikay

Mixayıl Volkov
2 Dan Aykikay

 İdarə heyəti
Azərbaycan “Aykikay Aykido Klubları” ictimai birliyinin ümumi yığıncağı
İcra heyəti
Sədr – Ruslan Məmmədov
Sədr müavini – Emil Qurbanov
Fukuşidoin – Ruslan Məmmədov
Fukuşidoin – Emil Qurbanov
Fukuşidoin – Mixail Volkov
Sempay – Nurlan Axundov

Dərs Cədvəlİ

Nurlan Axundov
1 Kyu Aykikay

– –
– –

Təlimatçılar
 

               

Emil Qurbanov-Mixail Volkov
Emil Qurbanov-Mixail Volkov
Nurlan Axundov
Günlər  –  Qruplar
 

               

1 – 3 – 5 / 19:00-20:00
1 – 3 – 5 / 20:00-21:00
2 – 4- 6 / 20:30-22:00
Yer
 

               

Bakı şəhəri
Bakı şəhəri
Bakı şəhəri
İdman Kompleksi
 

               

Astoriya Fitnes & SPA Mərkəzi
Astoriya Fitnes & SPA Mərkəzi
Aykikay Azərbaycan Qərrargah Doco