O Senseyin həyatı haqqında bədii filim Aykidonun gücü – 1975 

Morihey Ueşiba

Kişşomaru Ueşiba

Moriteru Ueşiba

Misuteru Ueşiba