İlham Quliyev
Şidoin

Çingiz Əliyev
Şidoin

TədrİS KOMİTƏSİ

Tədris Komitəsinin Vəzifəsi

Arzu Mikayılov
Fukuşidoin

Elnur Nemətov
Fukuşidoin

Aikido döyüş sənətini Respublikada inkişaf etdirmək. Təlimatçıların, məşqçilərin və tələbələrin hazırlığına və ustalıqlarının artırılmasına şərait yaratmaq. Təlimatçıların, məşqçilərin, tələbələrin və həvəskarların əxlaqi tərbiyələndirilməsi. Dərslərin, seminarların və imtahanların təşkili və təkmilləşdirilməsi. İdman və başqa tədris ocaqlarında dərslərin və kursların aparılmasının təşkili. Yerli və xarici təşkilatlarla əməkdaşlığın inkişafı. Xarici ölkələrin nümayəndələri ilə Festivalların, Beynəlxalq seminarların, sərgilərin və dostluq görüşlərinin keçirilməsi və təşkili. Tələbələrin, təlimatçıların, məşqçilərin, filialların, struktur bölmələrin mütəxəssislərinin hüquqlarının qorunması. Məşqlərin düzgün aparılmasına nəzarət. Respublikada keçirilən seminarların (Respublika, Regional, Beynəlxalq, İnstruktor və s.) və attestasiyaların keçirilməsi ilə bağlı təqvim planının təsdiqi və həmin mərasimlərin təşkili.