Təlimatçıların ixtisas (titul) artımı

Beynəlxalq Qaydalar – Başlıq 4

Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatının təlimatçılarının ixtisasının artırılmasına gəlincə, onlar növbəti qaydada olmalıdır: Təlimatçıların ixtisas artımı yapon dilində yazılır.

Şixan – Şidoin – Fukuşidoin

Şixan

Hombu araşdırır və 6-cı Dan və ya yuxarı dərəcələr arasında təcrübədə və təlimat işlərində bacarığı olan şəxsləri Şixan təyin edir. Təyin edilmiş şəxs üçün sənədi Hombu tərəfindən təltif olunur.

İlham Quliyev
Şidoin – Sensey
5 Dan Aykikay

Şidoin

Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatı, Şidoin titulunun sistemi olmalıdır. Şidoin – 4 dan və yuxarı şəxs. Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatı Şidoin tituluna təyin etdikləri şəxslərə sertifikat verə bilərlər. Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatı, Şidoin titulunu verdiyi şəxslər haqqında Hombuya məlumat verməlidir.

Çingiz Əliyev
Şidoin – Sensey
4 Dan Aykikay

Elnur Nemətov
Şidoin – Sensey
4 Dan Aykikay

Arzu Mikayılov
Şidoin – Sensey
4 Dan Aykikay

Orxan Məmmədov
Şidoin – Sensey
4 Dan Aykikay

Fukuşidoin

Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatı, Fukişidoin titulunun sistemi olmalıdır. Fukuşidoin – 2 dan və ya 3 dan sahibi. Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatı Fukişidoin tituluna təyin etdikləri şəxslərə sertifikat verə bilərlər. Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatı, Fukuşidoin titulunu verdiyi şəxslər haqqında Hombuya məlumat verməlidir.

İlqar Maşayev
Fukuşidoin
3 Dan Aykikay

Anar Gənciyev
Fukuşidoin
3 Dan Aykikay

Emil Qurbanov
Fukuşidoin
3 Dan Aykikay

– –
Fukuşidoin
3 Dan Aykikay

Çingiz Məmmədov
Fukuşidoin
2 Dan Aykikay

Emin Nuriyev
Fukuşidoin
2 Dan Aykikay

Fəxri Qafarlı
Fukuşidoin
2 Dan Aykikay

Elvin Əlizadə
Fukuşidoin
2 Dan Aykikay