Tədris heyətinin ümum üzvləri

Azərbaycan Aykikay Aykido Klubları İctimai Birliyinin tədris komitəsi, beynalxalq qaydalara uyğun tələblərə görə yaradılmışdır. Tədris komitəsində texniki direktor, texniki məsləhətçi, baş təlimatçı, təlimatçı və təlimatçı köməkçiləri yer almaqdadırlar. Baş şagirdlər tədris komitəsinin heyətinə alınmırlar. Baş şagirdlər 2 və 1 kyu, həmçinin 1 dan sahibləridirlər. 2 dan və daha yuxarı dərəcə sahibi olub, lakin aykido qruplarında dərs verməyən heyət üzvləridə tədris komitəsinin heyətinə alınmırlar. Tədris Komitəsi iki hissəyə bölünür. Tədris Komitəsi əsas üzvləri və tədris komitəsinin ümum (digər) heyət üzvləri. Tədris Komitəsinin əsas heyətinin qərar vermə və yeni qanunların qəbul edilməsi ilə bağlı səlahiyyətləri var ikən, ümum heyət üzvlərinin vəzifə borclarına yalnız qəbul edilmiş qərarların icrasınıdan ibarətdir. 

Təlimatçıların ixtisas (titul) artımı

Beynəlxalq Qaydalar – Başlıq 4

Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatının təlimatçılarının ixtisasının artırılmasına gəlincə, onlar növbəti qaydada olmalıdır: Təlimatçıların ixtisas artımı yapon dilində yazılır.

Şixan – Şidoin – Fukuşidoin

Şixan

Hombu araşdırır və 6-cı Dan və ya yuxarı dərəcələr arasında təcrübədə və təlimat işlərində bacarığı olan şəxsləri Şixan təyin edir. Təyin edilmiş şəxs üçün sənədi Hombu tərəfindən təltif olunur. Azərbaycanda ən yüksək dan dərəcə sahibi hal hazırda 5 Dan dərəcəsindədir.

Sixan (Yaponca 師範, usta) Yapon döyüş sənətlərində fəxri adıdır. Aykidoda “şixan” adı altıncı ilə yeddinci dan sahiblərinə verilir. Şixan dərəcəsindən əvvəl 4 dan və 5 dan yüksək ustad olan Şiidoin dərəcəsi gəlir.  “Fukuşidoin”, “Şidoin” və “Şixan” “dosent” və “professor” elmi adlarına bənzər bir növ təlimatçı dərəcəsidir, “dan” anlayışı isə elmi dərəcəyə daha yaxındır ( “magistr”, “namizəd”, “elmlər doktoru”). Təlimatçı dərəcəsi bir qayda olaraq kafedraya (bölmə) rəhbərinə ixtisaslarına uyğun olaraq verilir. Adi tələbələr, hətta 1 dan olanlar belə dərəcələrə sahib deyillər.

İlham Quliyev
Şidoin – Sensey
5 Dan Aykido

Şidoin

Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatı, Şidoin titulunun sistemi olmalıdır. Şidoin – 4 dan və yuxarı şəxs. Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatı Şidoin tituluna təyin etdikləri şəxslərə sertifikat verə bilərlər. Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatı, Şidoin titulunu verdiyi şəxslər haqqında Hombuya məlumat verməlidir.

Çingiz Əliyev
Şidoin – Sensey
4 Dan Aykido

Elnur Nemətov
Şidoin – Sensey
4 Dan Aykido

Arzu Mikayılov
Şidoin – Sensey
4 Dan Aykido

Anar Gənciyev
Şidoin-Sensey
4 Dan Aykido

Orxan Məmmədov
Şidoin – Sensey
4 Dan Aykido

İlqar Maşayev
Şidoin – Sensey
4 Dan Aykido

Sənan Həsənzadə
Şidoin – Sensey
4 Dan Aykido

Fukuşidoin

Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatı, Fukişidoin titulunun sistemi olmalıdır. Fukuşidoin – 2 dan və ya 3 dan sahibi. Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatı Fukişidoin tituluna təyin etdikləri şəxslərə sertifikat verə bilərlər. Hombunun nümayəndəliyin almış aykido təşkilatı, Fukuşidoin titulunu verdiyi şəxslər haqqında Hombuya məlumat verməlidir.

Ruslan Məmmədov
Fukuşidoin
3 Dan Aykido

Toğrul Manaflı
Fukuşidoin
3 Dan Aykido

Rövşən Nəzərov
Fukuşidoin
3 Dan Aykido

Emil Qurbanov
Fukuşidoin
3 Dan Aykido

Emin Nuriyev
Fukuşidoin
3 Dan Aykido

Fəxri Qafarlı
Fukuşidoin
3 Dan Aykido

Tofiq Sadıqov
Fukuşidoin
3 Dan Aykido

Ruslan Musayev
Fukuşidoin
3 Dan Aykido

İkram Rzayev
Fukuşidoin
3 Dan Aykido

Rauf Rüstəmov
Fukuşidoin
2 Dan Aykido

Mixail Volkov
Fukuşidoin
2 Dan Aykido

Elvin Əlizadə
Fukuşidoin
2 Dan Aykido

Qabil Məmmədov
Fukuşidoin
2 Dan Aykido

Aygün Mirzəli
Fukuşidoin
2 Dan Aykido

Dilbər Nuriyeva
Fukuşidoin
2 Dan Aykido

Turan İbrahimli
Fukuşidoin
2 Dan Aykido