Quruluş

Birliyin ali orqanı ildə bir dəfədən az olmayaraq çağrılan Ümumi Yığıncaqdır. Ümumi Yığıncaq Birliyin icra orqanının, təsisçilərdən birinin və ya üzvlərinin üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə cağrılır.

Ümumi Yığıncağın Heyəti

Təsisçilər
Nəzarət təftiş komissiyası
İdarə heyəti
Klubların idarə heyəti
Tədris və İmtahan qəbulu komitəsi
İctimai birliyin digər üzvləri