Quruluş

Birliyin ali orqanı ildə bir dəfədən az olmayaraq çağrılan Ümumi Yığıncaqdır. Ümumi Yığıncaq Birliyin icra orqanının, təsisçilərdən birinin və ya üzvlərinin üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə cağrılır.

Ümumi Yığıncağın Heyəti

Təsisçilər
Nəzarət təftiş komissiyası
İdarə heyəti
Klubların idarə heyəti
Tədris və İmtahan qəbulu komitəsi
İctimai birliyin digər üzvləri

A
Aykikay Aykido Klubları İctimai Birliyi
Image
Azərbaycan Aykikay Aykido Fondu
Arzu m

Aykikay Aykido Klubları İctimai Birliyi Azərbaycan ərazisində AYKİKAY (Beynəlxalq Aykido Federasiyası) tərəfindən tanınan yeganə aykido təşkilatıdır. Birliyinin nəzdində fəaliyyətin məqsədə uyğun şəkildə idarə olunması üçün Aykikay Aykido Fondu, Aykikay Birliyi Azərbaycan Aykido Qərargahı, Aykikay Aykido Akademiyası, Aykido Psixologiyası Mərkəzi təşkil olunmuşdur. Aykikay Aykido Klubları İctimai Birliyinin əsas işi ümum təşkilatların hüquqi və maliyyə işlərinin təşkili, nəzarəti və idarə olunması, habelə vaxtlı vaxtında qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət orqanlarına hesabatların verilməsi ilə məşğul olur.

Azərbaycan Aykikay Aykido Jurnalı

Azərbaycan Respublikası ərazisində Aykikay Aykido döyüş növünün təbliğatı və aykidoçularn maariflndirilməsi üzrə rüblük jurnalımız 14 may 2019 cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmışdır. 

Arzu m
Aykikay Birliyi Azərbaycan Aykido Qərargahı
Arzu m
Azərbaycan Aykikay Aykido Akademiyası
Arzu m
Azərbaycan Aykido Psixologiyası İctimai Birliyi
Birliyin klublarına dəstək verən təşkilatlar

Birliyinin nəzdində təşkil olunmuş Aykikay Aykido Fondu, Aykikay Aykido Akademiya və Aykido Psixologiyası təşkilatlarının təşkil olunmasında əsas məqsəd, Aykikay Aykido Klubları komandasının maariflənməsi, mənəvi və maddi dəstək verilməsinin təşkili ilə məşğul olmaq və AYKİKAY (Beynəlxalq Aykido Federasiyası) tədbirləri, seminarları, nümunəvi cıxışları, kyu və dan dərəcələri imtahanında ölkəmizi layiqincə təmsil etməkdən ibarətdir.

Birliyin İdarə Etmə Mərkəzi

Birliyinin nəzdində təşkil olunmuş Aykikay Birliyi Azərbaycan Aykido Qərargahı, ölkə ərazisində və birliyin nəzdində fəaliyyətdə olan Akademiya, Aykikay yönümlü kublar və s. birgə əməkdaşlığının təşkili ilə məşğul olur və rəhbərlik edir. 

Klublar və İdman Mərkəzləri

Bununla yanaşı, Aykikay Aykido Klubları İctimai Birliyin nəzdində qurulan baş klub olan Hombu Doco Azərbaycan, 3 aykido klubları və 2 idman mərkəzi fəaliyyət göstərməkdədir. Birliyin əsas məqsədi Aykikay Aykido döyüş növünün Dünya Aykido Qərargahı qaydalarına və nizamnamə təlimatına uyğun olaraq, Aykido döyüş sənətinin təlimi üçün təsisçisi Morihey Ueşiba tərəfindən qoyulmuş prinsiplərə əsasən ölkə vətədnaşlarına doğru təbliğat edilməsi və öyrədilməsinə yönəldilmişdir.

Hombu
Mərkəzi İdman Kompleksi "Hombu Doco Azərbaycan" Aykikay Aykido Klubu
logo baku maks
Filial İdman Kompleksi "BAKI MAKS" İdman Klubu
katana
Azərbaycan Katana Aykido İdman Klubu İctimai Birliyi
sds 3
Azərbaycan Sərbəst Döyüş İdman Klubu İctimai Birliyi
Shinjutsu
Azərbaycan Şinjutsu Aykido İdman Klubu İctimai Birliyi