Nəzarət Təftiş Komissiyası

İlqar Maşayev

Nəzarət-Təftiş Komissiyası birliyin vəzifəli şəxslərinin və üzvlərinin fəaliyyətinin Nizamnaməyə uyğun olması, habelə Birliyin maliyyə fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirir. NTK üzvlərinin  sayı Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir. NTK-nın səlahiyyyət müddəti 2 (iki) ildir. NTK-nın qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. NTK Birliyin orqanlarından və üzvlərindən daxil olan müraciətlərə bir ay müddətində baxıb cavab verməlidir.

Mövla Musayev

Toğrul Manaflı

Heyət

Baş Direktor – İlqar Maşayev
Baş Auditor – Mövla Musayev
Auditor – Toğrul Manaflı
Auditor – Anar Gənciyev
Auditor – Səbuhi Kərimov

Anar Gənciyev

Səbuhi Kərimov