Nəzarət Təftiş Komissiyası

İlqar Maşayev
idarə heyəti üzvü

Baş Direktor – İlqar Maşayev
Baş Auditor – Mövla Musayev
Auditor – Toğrul Manaflı
Auditor – Anar Gənciyev
Auditor – Səbuhi Kərimov
Auditor – Fəxri Qafarlı
Auditor – Nəsimi Hüseynov
Auditor – Xəyyam Şabanov

Nəzarət-Təftiş Komissiyası birliyin vəzifəli şəxslərinin və üzvlərinin fəaliyyətinin Nizamnaməyə uyğun olması, habelə Birliyin maliyyə fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirir. NTK üzvlərinin  sayı Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir. NTK-nın səlahiyyyət müddəti 2 (iki) ildir. NTK-nın qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. NTK Birliyin orqanlarından və üzvlərindən daxil olan müraciətlərə bir ay müddətində baxıb cavab verməlidir.

Mövla Musayev

Nəzarət Təftiş Şöbəsi

Toğrul Manaflı

Anar Gənciyev

Səbuhi Kərimov

Nizam İntizam Şöbəsi

Fəxri Qafarlı

Nəsimi Hüseynov

Xəyyam Şabanov