Toğrul Manaflı

Nəzarət Təftiş Komissiyası

Nəzarət-Təftiş Komissiyası birliyin vəzifəli şəxslərinin və üzvlərinin fəaliyyətinin Nizamnaməyə uyğun olması, habelə Birliyin maliyyə fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirir. NTK üzvlərinin  sayı Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir. NTK-nın səlahiyyyət müddəti 2 (iki) ildir. NTK-nın qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. NTK Birliyin orqanlarından və üzvlərindən daxil olan müraciətlərə bir ay müddətində baxıb cavab verməlidir.

Mövla Musayev

İlkin Quliyev

Səbuhi Kərimov

Heyət

Sədr – Toğrul Manaflı
Baş Auditor – Mövla Musayev
Auditor – İlkin Quliyev
Auditor – Səbuhi Kərimov