İlqar Maşayev
idarə heyəti üzvü

Nəzarət Təftiş Komissiyası

Baş Direktor – İlqar Maşayev
Hüquqşünas – Fərid Mikayılov
Baş Auditor – Mövla Musayev
Auditor – Toğrul Manaflı
Auditor – Anar Gənciyev
Auditor – Səbuhi Kərimov
Auditor – 
Auditor – Nəsimi Hüseynov
Auditor – Xəyyam Şabanov

Fərid Mikayılov

Mövla Musayev

Şöbələr

Nəzarət Təftiş Şöbəsi

Toğrul Manaflı

Anar Gənciyev

Səbuhi Kərimov

Nəzarət-Təftiş Komissiyası birliyin vəzifəli şəxslərinin və üzvlərinin fəaliyyətinin Nizamnaməyə uyğun olması, habelə Birliyin maliyyə fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirir. NTK üzvlərinin  sayı Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir. NTK-nın səlahiyyyət müddəti 2 (iki) ildir. NTK-nın qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. NTK Birliyin orqanlarından və üzvlərindən daxil olan müraciətlərə bir ay müddətində baxıb cavab verməlidir.

Nizam İntizam Şöbəsi

 – – 

Nəsimi Hüseynov

Xəyyam Şabanov

Nizam İntizam Komissiyası birliyin tədris komitəsi və üzvlərinin fəaliyyətinin Nizamnaməyə uyğun olması, habelə imtahan komissiyasının fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirir. NİK üzvlərinin sayı Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir. NİK-nın səlahiyyyət müddəti 2 (iki) ildir. NİK-nın qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. NİK Birliyin orqanlarından və üzvlərindən daxil olan müraciətlərə bir ay müddətində baxıb cavab verməlidir.