Mövla Musayev

Nəzarət Təftiş Komissiyası

Nəzarət-Təftiş Komissiyası birliyin vəzifəli şəxslərinin və üzvlərinin fəaliyyətinin Nizamnaməyə uyğun olması, habelə Birliyin maliyyə fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirir. NTK üzvlərinin  sayı Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir. NTK-nın səlahiyyyət müddəti 2 (iki) ildir. NTK-nın qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. NTK Birliyin orqanlarından və üzvlərindən daxil olan müraciətlərə bir ay müddətində baxıb cavab verməlidir.

Xəyyam Şabanov

İlkin Quliyev

İkram Rzayev

Heyət

Sədr – Mövla Musayev
Baş Auditor – Xəyyam Şabanov
Auditor – İlkin Quliyev
Auditor – İkram Rzayev

Qeyd: Nəzarət təftiş komisiyasının heyət üzvləri yalnız birliyin mərkəzi klubunun üzvlərindən seçilə bilər. Nəzarət təftiş komissiyasının üzvləri birlik üzrə tədris heyəti xaricində (fukuşidoin, şidoin, imtahançı və ya asistent xaricində) başqa vəzifələrə təyin oluna bilməzlər.