İmtahan Komissiyası Heyəti

İlham Quliyev
5 Dan Aykido
Komissiyanın Sədri
İmtahançı

www.sensei.az

Arzu Mikayılov
4 Dan Aykido
Asistent

www.hombu.az

Anar Gənciyev
4 Dan Aykido
Asistent

www.katana.az

Emil Qurbanov
3 Dan Aykido
Asistent

www.freecombat.az

Fəxri Qafarlı
3 Dan Aykido
Asistent

www.shinjutsu.az

İmtahan Qəbulu Qaydaları

İmtahana buraxılma şərtləri

“Aykikay Aykido Klubları” ictimai birliyində imtahan, yalnız birliyin üzvləri üçün aparılır.

İmtahana ərizə verilməzdən əvvəl, namizəd imtahana qəbul üçün tələblərə cavab verdiyinə əmin olmalıdır. Qəbul şərtləri minimum olaraq göstərilmişdir.

Ərizəçi imtahana iştirak üçün buraxıla bilər, əgər o:

 • Təqvim ili üzrə müntəzəm olaraq həftədə ən azı 3 dəfə “Aykikay Aykido Klubları” ictimai birliyinin klublarının birində məşğul olur;
 • Müraciət ərizəsi verildiyi zaman “Aykikay Aykido Klubları” ictimai birliyinin klublarında, nəzərdə tutulan dərəcə üzrə dərs təcrübəsi və illik üzvlük haqqının gecikdirilməsinin olmaması gərəkir;
 • Məşğul olduğu qrupun təlimatçısı tərəfindən, imtahanda iştirak üçün ərizəsi olmalıdır.

İmtahan üçün ərizənin verilmə qaydası

 1. İmtahana dair ərizə klubun rəhbəri tərəfindən 1 aydan (Dan dərəcəsi üçün) və 15 gündən (Kyu dərəcəsi üçün)  gec olmuyaraq baş təlimatçıya təqdim olunur.
 2. İmtahan öncəsi (imtahana 3 gün qalmış) təsdiq olunmuş siyahı,  baş təlimatçı tərəfindən İmtahan Komissiyasının katibliyinə verilir:
  • İmtahan tariflərinə uyğun olaraq qeydiyyat haqqı;
  • Budo-pasport (Yudanşa və kyu dərəcə kitabçası).
 3. İmtahanın sonunda Attestasiya nəticələrinə dair bir protokol tərtib edilir. Attestasiyanın nəticələri, yarım ildə bir dəfə Aykikay Aykido Klublarının rəsmi saytında dərc olunur.
 4. Namizəd imtahandan keçmədikdə, ona qeydiyyat haqqı 90% olaraq geri qaytarılır.  Kyu üzrə növbəti attestasiya növbəti imtahan zamanı (2 və 1 kyu üçün 6 aydan), Dan üzrə isə 1 ildən tez olmayaraq mümkündür.
 5. Qaydaların 2-ci bəndi yerinə yetirilmədikdə, namizədə imtahan verməyə icazə verilmir. Növbəti Attestasiya “Azərbaycan Aykikay Aykido Klubları” təqviminə uyğun olaraq, təyin edilmiş imtahan qəbulunda mümkündür.
 6. “Azərbaycan Aykikay Aykido Klubları” İmtahan Komissiyasının sədri (ictimai birliyin sədri), namizədin imtahan qəbulunda iştirakını dayandırmaq hüququna malikdir. 1 Kyu və 2 Dan dərəcəsi qəbul imtahanının dayandırılması barədə qərar, namizədə imtahan verildiyi gündən ən geci 5 təqvim günü əvvəl, 3 Dan və daha yüksək dərəcə üçün isə 10 gündən gec olmayaraq bildirilir.

İmtahan nəticəsinin təsdiqlənməsi qaydaları

 1. İmtahandan 3 gün keçdikdən sonra imtahanın protokolu ofis menecerə təqdim edilir. İmtahanın protokolu alındığı tarixdən etibarən 5 gün müddətində, İmtahan Komissiyası sədri nəticələri təsdiqləyir.
 2. İmtahanın nəticələrinə əsasən, imtahanı müvəffəqiyyətlə verən namizəd, müəyyən edilmiş nümunə üzrə sertifikat (və budo pasport) alır. 2-cü Kyu dərəcəsindən başlayaraq, qeydiyyatdan keçdikdən sonra şagird üzvlük kartı (vəsiqə) alır.
 3. İmtahanın nəticələrinə əsasən suallar yaranarsa, imtahan komissiyanın sədri imtahanı qəbul edən komissiya heyəti tərəfindən məsələnin aydınlaşdırılmasını tələb edir.

İmtahan Komissiyası haqda qeyd

12.01.2021 – ci il tarixində etibarən, 6-cı kyu dərəcəsindən  3-cü kyu dərəcəyə qədər imtahan qəbulunun keçirilməsi birliyin nəzdindəki klubların tədris heyətinə verilir. Bununla əlaqədar birliyin klublarında imtahan komissiyaları yaradılır və imtahan qəbulu komissiya heyətinə həvalə edilir. İmtahan Komissiyasının 1 imtahançısı və 2 asistenti olmalıdır. Klub üzrə imtahan komissiyasının 1 (bir) üzvü mütləq Birliyin İmtahan Komissiyasının heyət üzvündən olmalıdır. Birliyin İmtahan Komissiyasının tərkib hissəsi, ümum klublardan 1 nəfər seçilməklə yaradılır. Birliyin İmtahan Komissiyasının sədri, birliyin texniki direktorudur. Klublar üzrə komissiyaya imtahançı təyinatı yalnız 4 Dan və yuxarı dərəcə sahibi ola bilər. 3 Dan sahiblərini imtahançı təyin etmək qəti qadağandır.

Əlavələr

* İmtahan məşqlərdən kənar vaxtlarda keçirilməlidir. Buna imkan olmadıqda, imtahan hər ayın sonuncu günü məşğələ zamanı keçiriləcəkdir.
* İmtahanda iştirak edən şagirdlərin ərizələri, protokol və ödəniş cədvəli, ən geci imtahana 3 (üç) gün qalmış ofis menecerə və maliyyə menecerinə təqdim olunmalıdır. 
* Baş təlimatçı imtahan protokolunu təsdiqləyib,sənədi imtahançıya təqdim edir. 
* Yeni dərəcə şagirdlərin budopassportlarında imtahan komissiyasının s’drinin (imtahançı) imzası ilə təsdiqlənir.
* Şodan sahibləri assistent ola bilməzlər. 
* Birlikdə yetərincə sandan və yondan sahibləri varsa, nidan sahibləri assistent ola bilməzlər. 
* İmtahanda iştirak üçün şagirdin dəvamiyyəti, davranışı, yaşı və mənəvi hazırlığı nəzərə alınmalıdır.
* İmtahan komissiyası və şagirdlər imtahan vaxtı zalı hər hansı səbəb üzündən tərk etməməlidir.
*  İmtahan komissiyası bütün tələbləri, sualları aydın və ciddi formada soruşmalıdır.
*  Şagirdə aid olan proqram tam yerinə yetirildikdən sonra, imtahançı tərəfindən assistentlərin fikrləri öyrənilir və ümumi rəy əsasında qərar qəbul edilir. 
* İmtahan vaxtı şagirdə güzəşt edilməməlidir.
* Şagird çox zəif çıxış etdiyi halda belə, imtahan proqramı tam şəkildə soruşulmalıdır.
* İmtahan dərəcəsi artdıqca, tələblər artır və ciddiləşir.
* İmtahan vaxtı, şagirdi həddən artıq qəsdən yormaq olmaz.
* Şagirdə şəxsi qərəzli münasibət qadağandır.
* Aykikay Hombu Doco dərəcə proqramında olmayan texnikaları tələb etmək qadağandır.
* Şagirdin imtahandan aşağıdakı hallarda kəsilir:
Fəndlərin adların bimir və yalnız gördükdə yadına düşür.
Kihon naqe və osae vaza-ya daxil olan əsas texnikanı yerinə yetirə bilmədikdə.
Əvvəlki dərəcə üzrə olan proqramın tələblərini cox zəif işlədikdə.
Fəndləri həddən artıq kobud və güc tətbiq edərək işlədikdə.
*Şagird imtahana gecikdikdə, imtahana buraxılmır.

“Aykikay Aykido Klubları” ictimai birliyinin illik üzvlük haqqını ödəməyən üzvlərinin imtahanda iştirak etməsinə icazə verilmir.