İmtahan Qəbulu Qaydaları

İmtahana buraxılma şərtləri

“Aykikay Aykido Klubları” ictimai birliyində imtahan, yalnız birliyin üzvləri üçün aparılır.

İmtahana ərizə verilməzdən əvvəl, namizəd imtahana qəbul üçün tələblərə cavab verdiyinə əmin olmalıdır. Qəbul şərtləri minimum olaraq göstərilmişdir.

Ərizəçi imtahana iştirak üçün buraxıla bilər, əgər o:

 • Təqvim ili üzrə müntəzəm olaraq həftədə ən azı 3 dəfə “Aykikay Aykido Klubları” ictimai birliyinin klublarının birində məşğul olur;
 • Müraciət ərizəsi verildiyi zaman “Aykikay Aykido Klubları” ictimai birliyinin klublarında, nəzərdə tutulan dərəcə üzrə dərs təcrübəsi və illik üzvlük haqqının gecikdirilməsinin olmaması gərəkir;
 • Məşğul olduğu qrupun təlimatçısı tərəfindən, imtahanda iştirak üçün ərizəsi olmalıdır.

İmtahan Komissiyası Heyəti

İlham Quliyev

İK Sədri – İmtahançı

Elnur Nemətov

İK Sədr əvəzi

Arzu Mikayılov

İmtahançı Asistenti

Anar Gənciyev

İmtahançı Asistenti

Fəxri Qafarlı

İmtahançı Asistenti

Emil Qurbanov

İmtahançı Asistenti

İmtahan üçün ərizənin verilmə qaydası

 1. İmtahana dair ərizə klubun rəhbəri tərəfindən 1 aydan (Dan dərəcəsi üçün) və 15 gündən (Kyu dərəcəsi üçün)  gec olmuyaraq baş təlimatçıya təqdim olunur.
 2. İmtahan öncəsi (imtahana 3 gün qalmış) təsdiq olunmuş siyahı,  baş təlimatçı tərəfindən İmtahan Komissiyasının katibliyinə verilir:
  • İmtahan tariflərinə uyğun olaraq qeydiyyat haqqı;
  • Budo-pasport (Yudanşa və kyu dərəcə kitabçası).
 3. İmtahanın sonunda Attestasiya nəticələrinə dair bir protokol tərtib edilir. Attestasiyanın nəticələri, yarım ildə bir dəfə Aykikay Aykido Klublarının rəsmi saytında dərc olunur.
 4. Namizəd imtahandan keçmədikdə, ona qeydiyyat haqqı 90% olaraq geri qaytarılır.  Kyu üzrə növbəti attestasiya növbəti imtahan zamanı (2 və 1 kyu üçün 6 aydan), Dan üzrə isə 1 ildən tez olmayaraq mümkündür.
 5. Qaydaların 2-ci bəndi yerinə yetirilmədikdə, namizədə imtahan verməyə icazə verilmir. Növbəti Attestasiya “Azərbaycan Aykikay Aykido Klubları” təqviminə uyğun olaraq, təyin edilmiş imtahan qəbulunda mümkündür..
 6. “Azərbaycan Aykikay Aykido Klubları” İmtahan Komissiyasının sədri (ictimai birliyin sədri), namizədin imtahan qəbulunda iştirakını dayandırmaq hüququna malikdir. Kyu,1 və 2 Dan dərəcəsi qəbul imtahanının dayandırılması barədə qərar, namizədə imtahan verildiyi gündən ən geci 5 təqvim günü əvvəl, 3 Dan və daha yüksək dərəcə üçün isə 10 gündən gec olmayaraq bildirilir.

İmtahan nəticəsinin təsdiqlənməsi qaydaları

 1. İmtahandan 3 gün keçdikdən sonra imtahanın protokolu ofis menecerə təqdim edilir. İmtahanın protokolu alındığı tarixdən etibarən 5 gün müddətində, İmtahan Komissiyası sədri nəticələri təsdiqləyir.
 2. İmtahanın nəticələrinə əsasən, imtahanı müvəffəqiyyətlə verən namizəd, müəyyən edilmiş nümunə üzrə sertifikat (və budo pasport) alır. 2-cü Kyu dərəcəsindən başlayaraq, qeydiyyatdan keçdikdən sonra şagird üzvlük kartı (vəsiqə) alır.
 3. İmtahanın nəticələrinə əsasən suallar yaranarsa, imtahan komissiyanın sədri imtahanı qəbul edən komissiya tərəfindən məsələnin aydınlaşdırılmasını tələb edir.

Əlavələr

* İmtahan məşqlərdən kənar vaxtlarda keçirilməlidir. Buna imkan olmadıqda, imtahan hər ayın sonuncu günü məşğələ zamanı keçiriləcəkdir.
* İmtahanda iştirak edən şagirdlərin ərizələri, protokol və ödəniş cədvəli, ən geci imtahana 3 (üç) gün qalmış ofis menecerə və maliyyə menecerinə təqdim olunmalıdır. 
* Baş təlimatçı imtahan protokolunu təsdiqləyib,sənədi baş imtahançıya təqdim edir. 
* Yeni dərəcə şagirdlərin budopassportlarında imtahan komissiyasının (baş imtahançı) imzası ilə təsdiqlənir.
* Şodan sahibləri imtahançı ola bilməzlər. 
* Birlikdə yetərincə sandan – yondan sahibləri varsa, nidan sahibləri imtahançı ola bilməzlər. 
* İmtahanda iştirak üçün şagirdin dəvamiyyəti, davranışı, yaşı və mənəvi hazırlığı nəzərə alınmalıdır.
* İmtahançılar və şagirdlər imtahan vaxtı zalı hər hansı səbəb üzündən tərk etməməlidir.
*  İmtahan komissiyası bütün tələbləri, sualları aydın və ciddi formada soruşmalıdır.
*  Şagirdə aid olan proqram tam yerinə yetirildikdən sonra, baş imtahançı tərəfindən imtahançıların fikrləri öyrənilir və ümumi rəy əsasında qərar qəbul edilir. 
* İmtahan vaxtı şagirdə güzəşt edilməməlidir.
* Şagird çox zəif çıxış etdiyi halda belə, imtahan proqramı tam şəkildə soruşulmalıdır.
* İmtahan dərəcəsi artdıqca, tələblər artır və ciddiləşir.
* İmtahan vaxtı, şagirdi həddən artıq qəsdən yormaq olmaz.
* Şagirdə şəxsi qərəzli münasibət qadağandır.
* Aykikay Hombu dərəcə proqramda olmayan texnikaları tələb etmək qadağandır.
* Şagirdin imtahandan aşağıdakı hallarda kəsilir:
Fəndlərin adların bimir və yalnız gördükdə yadına düşür.
Kihon naqe və osae vaza-ya daxil olan əsas texnikanı yerinə yetirə bilmədikdə.
Əvvəlki dərəcə üzrə olan proqramın tələblərini cox zəif işlədikdə.
Fəndləri həddən artıq kobud və güc tətbiq edərək işlədikdə.
*Şagird imtahana gecikdikdə, imtahana buraxılmır.

“Aykikay Aykido Klubları” ictimai birliyinin illik üzvlük haqqını ödəməyən üzvlərinin imtahanda iştirak etməsinə icazə verilmir.