HOMBU DOCO DƏRƏCƏ SİSTEMİ
İmtahan Dərəcələri  İmtahan üçün lazımi şərtlər MÜNDƏRİCAT
İkkyo Nikyo Sankyo Yonkyo Qokyo Şiho Naqe İrimi Naqe Kote Qaeşi Kayten Naqe Tençi Naqe Ciu vaza Kokyu Ho
5-ci Kyu 30 gün təcrübə Şomen-uçi         Katatedori Şomen-uçi         Oturaq
4-cü Kyu 5-ci Kyu aldıqdan sonra 40 gün təcrübə Şomen-uçi Katadori       Yokomen-uçi Şomen-uçi         Oturaq
3-cü Kyu 4-cü Kyu aldıqdan sonra 50 gün təcrübə Şomen-uçi(Oturaq və Ayaq üstü)   Ryotedori
Yokomen-uçi
Şomen-uçi
Tsuki
  Ryotedori   Oturaq
2-ci Kyu 3-cü Kyu aldıqdan sonra 50 gün təcrübə Şomen-uçi(Oturaq və  Ayaq üstü)
Katadori(Oturaq və Ayaq üstü)
  Katatedori (Hanmi-handaçi) Şomen-uçi
Tsuki (Ayaq üstü)
Katatedori
Katatedori Ryotedori Katatedori Oturaq
1-ci Kyu 2-ci Kyu aldıqdan sonra 60 gün təcrübə Şomen-uçi (Oturaq və Ayaq üstü)
Yokomen-uçi (Oturaq və Ayaq üstü)
Katadori (Oturaq və Ayaq üstü)
Uşiro Ryotedori
Yokomen-uçi Katatedori
Ryotedori
(Hanmi-handaçi və Ayaq üstü)
Shomen-uchi
Tsuki
Katatedori
Ryotedori Katatedor
Ryotedori
Morotedori
Oturaq
Ayaq üstü
 
HOMBU DOCO DƏRƏCƏ SİSTEMİ
İmtahan Dərəcələri  İmtahan üçün lazımi şərtlər MÜNDƏRİCAT
1-ci Dan 1-ci Kyu aldıqdan sonra 70 gün təcrübə Silahsız üsullar (oturaq, oturaraq ayaq üstə qarşı, ayaq üstü texnikalar zərbə vurmaq, itələmək, bütün növ  tutuşlar çiyin, dirsək, yaxadan, biləkdən, və əldən, arxadan bütün tutuşlar.
2-ci Dan 1-ci dan aldıqdan sonra minimum 1 il, və 200 gün təcrübə Yuxarıda olan tələblər və əlavə Tantodori və Futareqake.
Aykido haqda məqalə hazırlayın
3-cü Dan 2-ci dan aldıqdan sonra minimum 2 il, və 300 gün təcrübə Yuxarıda olan tələblər və əlavə Taçidori, Codori və Taninzuqake.
Aykido haqda məqalə hazırlayın (mövzu sizə deyiləcək)
4-cü Dan 3-cü dan aldıqdan sonra minimum 3 il, və 400 gün təcrübə Ciu Vaza, Əvvəlki dərəcələr üzrə proqramın təkrarı, əlavə qısa esse
QEYDLƏR
 – İmtahanda iştirak üçün ərizə ilə müraciət edərkən əmin olun ki, siz imtahanda iştirak təcrübə günlərinin zəruri sayına maliksiniz.
 – Ərizə ilə ödəniş, Aikido haqqında əsərlər və məqalələr imtahandan 3 gün əvvəl verilməlidir və qeydə alınmalıdır.
 – Yay və qış təlim-məşqlərinin müvəffəqiyyətli qurtarması nəzərə alınacaq.
 – Şodan almaq üçün minimal yaş  15-dir, 4-cü Dan almaq üçün  22 yaş olmalıdır.
 – İmtahan sizdən normal olaraq öz məktəbinizdə (dojo) qəbul ediləcək. İmtahanı məşqə etdiyinizdən başqa dojo da keçirmək istəyirsinizsə, hər iki dojosun təsdiqlənməsi tələb olunur.
 – Morotedori İki əllə bir əli tutmaq.
 – Bir qayda olaraq imtahanda naqe və uke eyni dərəcədən olmalıdır.
 – Komanda verən şəxs “Dayan” deyənə qədər eyni texnikanı etməyə davam edin, sol və sağ, ura və