hombu
BAF loqo
Turan
AZE Loqo
Sakura Aykido İdman Klubu

Sakura Aykido İdman Klubu fəaliyyətinə xx.xx.2011-ci il tarixində Tofiq Nəcəfov tərəfindən başlamışdır. Klubun nəzdində Sakura Aykido Məktəbi və Sakura Aykido Dojo fəaliyyət aparırlar. Fəaliyyətə uyğun olaraq, heyət Sakura Aykido Təşkilatları Birliyi təsis edildi. Klub fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası qeyri-hökümət təşkilatları haqqında (ictimai birliklər və fondlar) qanunu ilə tənzimləyir.

Tofiq Nəcəfov
4 Dan Aykido

Nazim Kərimli
3 Dan Aykido

İdarə Heyəti

Sədr: Tofiq Nəcəfov
Sədr müavini: Nazim Kərimli
Sədr müavini: Tural Süleymanlı
Texniki direktor: Tofiq Nəcəfov
Texniki məsləhətçi: Nazim Kərimli
Baş təlimatçı: Tural Süleymanlı

Tural Sülemanlı
3 Dan Aykido

Orxan – –
2 Dan Aykido

Tədris Heyəti

Şidoin: Tofiq Nəcəfov
Fukuşidoin: Nazim Kərimli
Fukuşidoin: Tural Süleymanlı

KLUBUN KYU VƏ DAN DƏRƏCƏ İMTAHAN QƏBULU

Sakura Aykido İdman Klubu, 01.06.2024 cü il tarixindən 6-cı kyu dərəcəsindən  2-ci  dana qədər, müstəqil olaraq klub üzvləri üçün imtahan qəbuluna icazə verildi. 3-cü dan və 4 – cü dana attestasiya hüquqları Azərbaycan “Aykikay Aikikdo Klubları” İctimai Birliyinin Attestasiya Komissiyasının sədrinə, 5-ci və 6-cı dan dərəcələrinə attestasiya hüquqları Aykikay Fondu – Kaqami Birakiyə məxsusdur.

İmtahançılar

İmtahançı: Tofiq Nəcəfov
Asistent: Nazim Kərimli
Asistent: Tural Süleymanlı

DOCO

1 saylı Doco, fəaliyyətinə xxxx-ci fiziki şəxs Sensey Tofiq Nəcəfov tərəfindən Sakura Aykido İdman Klubunun nəzdində fəaliyyətə başlamışdır.

2 saylı Doco, fəaliyyətinə 2015-ci fiziki şəxs Tural Süleymanlı tərəfindən  Sakura Aykido İdman Klubunun nəzdində Sakura Aykido Məktəbi adı ilə fəaliyyətə başlamışdır.

3 saylı Doco, fəaliyyətinə xxxx-ci fiziki şəxs Orxan —————— tərəfindən  Sakura Aykido İdman Klubunun nəzdində Sakura Aykido Dojo adı ilə fəaliyyətə başlamışdır.

Dərs Cədvəlİ
Təlimatçılar
 

               

Tofiq Nəcəfov
Tural Süleymanlı
Orxan ———–
Günlər  –  Qruplar
 

               

2 – 4 – 6 / 19:00-20:30
2 – 4 – 6 / 19:00-20:30
2 – 4 – 6 / 20:30-22:00
Yer
 

               

Bakı şəhəri
Bakı şəhəri
Bakı şəhəri
İdman Kompleksi
 

               

————- ———–
————- ———–
————- ———–

KLUBUN YUDANŞA HEYƏTİ

4 Dan: Tofiq Nəcəfov.

3 Dan: Nazim Kərimli, Tural Süleymanlı.

2 Dan:  ———- ———-.

1 Dan: ———- ———-.