Turan İbrahimli

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ

Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin yaradılmasında məqsəd Aykikay Aykido Klubları İctimai Birliyinin fəaliyyətinin məqsədə uyğun təşkil olunması və idarə edilməsinə peşəkar dəstəyin verilməsinə dəstək üçündür. Şöbə birliyin baş direktorunun kurasiyasındadır. Şöbənin idarə heyəti 4 (dörd) nəfərdən ibarətdir. Şöbənin direktoru əmr və tapşırıqları yalnız Birliyin sədrindən alır. Beynəlxalq əlaqələr məsələsində isə Birliyin baş direktorunun məlumatı və xəbəri olmadan hərəkət edilməməsi gərəklidir. Departament heyəti 2 (iki) il müddətinə Birliyin idarə heyəti tərəfindən təyin olunurlar. Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin direktoru, xarici ölkə Aykikay Aykido təşkilatları ilə əməkdaşlığa və s. aid işlərin təşkilinə rəhbərlik edir. Beynəlxalq Əlaqələr icra heyətinin işi, Aykikay Azərbaycana aid olan ümum beynəlxalq aykido məsələlərində görüləcək işlərə nəzarət etmək və şöbənin direktoru tərəfindən alınan tapşırıqların icrasını təşkil etməkdir

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi heyəti

Kurator: Baş Direktor

Direktor: Turan İbrahimli
Baş Menecer:
Ölkə daxili əlaqələr meneceri;
Beynəlxalq əlaqələr meneceri;

Mobil: +994
Email: office@aikikai.org.az


Baş Menecer


Menecer


Menecer