hombu
BAF loqo
Turan
A
iddo 1

"İDDO" Aykido Aykikay İdman Klubu

1 aprel 2007 ci il tarixində Azərbaycan “Aykikay Aykido Klubları” İctimai Birliyinin iştirakı ilə fiziki şəxs Rövşən Nəzərov tərəfidən “Satori” Aykido İdman Klubunun əsası qoyulub. 21 aprel 2023-cü il tarixində klubun adı “İDDO” Aykido Aykikay İdman Klubu adı ilə əvəzləndi.

 Rövşən Nəzərov

 Hafiz Mustafa

İdarə Heyəti

Azərbaycan “Aykikay Aykido Klubları” İctimai Birliyinin ümumi yığıncağı

İcra Heyəti

Sədr: Rövşən Nəzərov
Sədr müavini: Hafiz Mustafa
Sədr müavini: Rüstəm Cəfərzadə
Texniki direktor: Arzu Mikayılov
Baş təlimatçı: Rövşən Nəzərov

 Rüstəm Cəfərzadə

 Arzu Mikayılov

TƏDRİS HEYƏTİ

Fukuşidoin: Rövşən Nəzərov
Fukuşidoin: 
Fukuşidoin: 

KLUBUN KYU DƏRƏCƏ İMTAHAN QƏBULU

“İDDO” Aykido Aykikay İdman Klubuna, 12.01.2021 tarixindən 6-cı kyu dərəcəsindən  1-ci  dana qədər müstəqil olaraq klub üzvləri üçün imtahan qəbuluna icazə verildi. 1-ci dan dərəcəsindən 4 – cü dana attestasiya hüquqları Azərbaycan “Aykikay Aikikdo Klubları” İctimai Birliyinin Attestasiya Komissiyasına məxsusdur.

İMTAHANÇILAR

İmtahançı: Arzu Mikayılov
Asistent: Rövşən Nəzərov
Asistent: 

Dojo

1 saylı Doco, 1 aprel 2007-ci ildə fiziki şəxs Rövşən Nəzərov tərəfidən “Satori” Aykido Idman Klubunun nəzdində fəaliyyətə başlamışdır.

Dərs Cədvəlİ
Təlimatçılar
 

               

Rövşən Nəzərov
Rövşən Nəzərov
Günlər  –  Qruplar
 

               

2 – 4 – 6 / 19:00-20:00
2 – 4 – 6 / 20:10-21:10
Yer
 

               

Bakı şəhəri
Bakı şəhəri
İdman Kompleksi
 

               

– –
– – 

KLUBUN YUDANŞA HEYƏTİ

4 Dan: 

3 Dan: Rövşən Nəzərov, Mövla Musayev.

2 Dan: 

1 Dan: Hafiz Mustafa.