Azərbaycan Aykikay Aykido Federasiyası

  • Azərbaycan Aykido Federasiyası ilk dəfə 13 iyul 1994-cü ildə aykidonun Azərbacanda əsasını qoyan Fərhad Ələskərov tərəfindən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatdan keçirib. 30 mart 2022-ci ildə Gənclər və İdman Nazirliyinin növbəti kollegiya iclasının qərarı ilə Azərbaycan Aykido Federasiyasının statusu ləğv edildi. Lakin Federasiya fəaliyyətini yerli təşkilat olaraq aparmağa davam edir. www.aiki.az
  • xx.xx.2022-ci ildə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Aykikay Aykido Klubları İctimai Birliyi akkreditasiyadan keçirildi Azərbaycan Aykikay Aykido Federasiyası təsis edildi və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyata alındı.
o sensei

– –

İdarə Heyəti

Prezident:
Baş Direktor:
Vitse Prezident:
Vitse Prezident:
Maliyyə Direktoru:
İcraçı Direktor:
Baş Katib:

Federasiyanın Məqsəd və Fəaliyyəti

  • Aikido döyüş sənətini Azəraycan Respublikasında inkişaf etdirmək.
  • İdman və digər tədris ocaqlarında dərslərin, seminarların, imtahanların, ixtisas artırma kursların aparılmasının təşkili.
  • Yerli və xarici təşkilatlarla əməkdaşlığın inkişafı.
  • Beynəlxalq Aykido Federasiyasının təşkilatşılığı ilə dünya oyunları, aykido festivalları, beynəlxalq seminarların keçirilməsi və təşkilidə iştirak.

– –

– –

– –

– –

– –

– –

Federasiyanın nəzdində olan təşkilatlar və aykido stilləri

1) Aykikay Aykido: Azərbaycan Aykikay Aykido Klubları Ictimai Birliyi
–  Aykikay Aykido: Hombu Dojo Azərbaycan Aykikay Aykido Klubu
– Aykikay Aykido: Azərbaycan Katana Aykido Idman Klubu Ictimai Birliyi
– Aykikay Aykido: Azərbaycan Sərbəst Döyüş Idman Klubu Ictimai Birliyi
– Aykikay Aykido: Azərbaycan Şinjutsu Aykido Idman Klubu Ictimai Birliyi
– Aykikay Aykido: Azərbaycan Kinologiya Idman Klubu Ictimai Birliyi
2) 

Azərbaycan Aykikay Aykido Klubları İctimai Birliyi

* Dövlət qeydiyyatından keçmiş beynəlxalq statuslu yeganə Azərbaycan Aykido təşkilatıdır.
* AYKİKAY Hombu Doco – ya üzv olan yeganə Azərbaycan Aykido təşkilatıdır.
* Beynəlxalq Aykido Federasiyasının üzvü və ölkə üzrə nümayəndəsi olan yeganə Azərbaycan Aykido təşkilatıdır.
* Azərbaycan Aykidosunu beynəlxalq aləmdə təmsil etmək hüququ olan yeganə Aykikay təşkilatıdır.
* Azərbaycanda KYU və DAN dərəcə imtahanları qəbul edilməsinə DOŞU Aykido tərəfindən icazə verilmiş yeganə təşkilatdır.
* KYU və DAN dərəcələri, eləcə də təlimatçı lisenziyaları, AYKİKAY Hombu Doco və Beynəlxalq Aykido Federasiyasını Azərbaycanda təmsil etmək hüququnu verir.
*  Azərbaycanda fəaliyyətdə olan AYKİKAY yönümlü doco, məktəb, klub və federasiyaların mərkəzi və qərargahıdır.