Federasiya

* Dövlət qeydiyyatından keçmiş beynəlxalq statuslu yeganə Azərbaycan Aykido təşkilatıdır.
* AYKİKAY Hombu Doco – ya üzv olan yeganə Azərbaycan Aykido təşkilatıdır.
* Beynəlxalq Aykido Federasiyasının üzvü və ölkə üzrə nümayəndəsi olan yeganə Azərbaycan Aykido təşkilatıdır.
* Azərbaycan Aykidosunu beynəlxalq aləmdə təmsil etmək hüququ olan yeganə Aykikay təşkilatıdır.
* Azərbaycanda KYU və DAN dərəcə imtahanları qəbul edilməsinə DOŞU Aykido tərəfindən icazə verilmiş yeganə təşkilatdır.
* KYU və DAN dərəcələri, eləcə də təlimatçı lisenziyaları, AYKİKAY Hombu Doco və Beynəlxalq Aykido Federasiyasını Azərbaycanda təmsil etmək hüququnu verir.
*  Azərbaycanda fəaliyyətdə olan AYKİKAY yönümlü doco, məktəb, klub və federasiyaların mərkəzi və qərargahıdır.

Azərbaycan Aykikay Aykido Klubları ictimai birliyinin hüquqi sənədləri

Aykikay Hombu şəhadətnaməsi

Ədliyyə Nazirliyi şəhadətnaməsi

Beynəlxalq Aykido Federasiyası şəhadətnaməsi

Aykikay Fondunun rəsmi tanınması

Tərcümə

Aykikay Birliyi, Aykido Dünya Baş Qərargahı

Bununla təsdiqləyirk

Azərbaycan Respublikası Aykikay Aykido Klubları İctimai Birliyi Aykido təşkilatıdır. Dünya Aykido Qərargahı, qaydalarına və nizamnaməyə təlimatına  uyğun olaraq, Aykido döyüş sənətinin təlimi üçün təsisçisi Morihey Ueşiba. tərəfindən qoyulmuş prinsiplərə əsasən Hombu tərəfindən yaradılmış və tanınmışdır.

1 Dekabr 2017 ci il.
İmza: Aykido Doşu Moriteru Ueşiba
Aykikay Birliyinin Sədri

Beynəlxalq Aykido Federasiyası
Prezident Doşu Moriteru Ueşiba
Qərargah C/O AYKİKAY FONDU, 17-18 VAKAMATSU-CO, SİNJUKU-KU. TOKİO 1620056, YAPONİYA
TELEFON:(+81) 3-3203-9236 – FAKS: (+81) 3-3204-8145
www.aikido-international.org

2022-ci il üçün etibarlıdır
ÜZVLÜK SERTİFİKATI

BU Aykikay Aykido Klubları İctimai Birliyini SERTİFİKAT ETMƏK ÜÇÜNDÜR
AZƏRBAYCANDA YEGANƏ TƏŞKİLATDIR
BEYNƏLXALQ AYKİDO FEDERASİYASININ ÜZVÜ KİMİ AKREDİT OLUNUB

Beynəlxalq Aykido Federasiyası Aikido Dünya Qərargahı tərəfindən tanınan üzv təşkilatlardan ibarət beynəlxalq dostluq təşkilatıdır. Beynəlxalq Aykido Federasiyası GAISF (Beynəlxalq İdman Federasiyalarının Qlobal Assosiasiyası), IWGA (Beynəlxalq Dünya Oyunları Assosiasiyası) və AIMS (Müstəqil Tanınmış İdman Üzvlərinin Alyansı) üzvüdür.

 

SƏDR                                                                              BAŞ KATİB
VILKO VRİESMAN                                                          DORİN MARCHİS