İLHAM QULİYEV

Üzvlük № AAA 001
Qeyd tarixi: 10.09.2001
Dərəcəsi: 5 Dan Aykido
Doğum tarixi: 26.03.1976
Klubu: www.hombu.az
Məşqə başlayıb: 18.06.1995
Aykikay qeyd № AF 35913
Qeyd tarixi: 10.09.2000
Üzvlük № 151608

ÇİNGİZ ƏLİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 18.05.2007
Dərəcəsi: 4 Dan Aykido
Doğum tarixi: 08.08.1943
Klubu: www.hombu.az
Məşqə başlayıb: xx.xx.1994
Aykikay qeyd № IAF A515
Qeyd tarixi: 15.07.1998
Üzvlük № 138392

SƏNAN HƏSƏNZADƏ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2024
Dərəcəsi: 4 Dan Aykido
Doğum tarixi: 17.01.1976
Klubu: www.aikikan.az
Məşqə başlayıb: xx.xx.2003
Aykikay qeyd № AF – 79050
Qeyd tarixi: 05.04.2009
Üzvlük № 216614

ELNUR NEMƏTOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 15.06.2014
Dərəcəsi: 4 Dan Aykido
Doğum tarixi: 25.08.1977
Klubu: www.shinjutsu.az
Məşqə başlayıb: xx.xx.1994
Aykikay qeyd № AF 33738
Qeyd tarixi: 20.02.2000
Üzvlük № 148089

ARZU MİKAYILOV

Üzvlük № AAA 002
Qeyd tarixi: 10.09.2001
Dərəcəsi: 4 Dan Aykido
Doğum tarixi: 16.09.1980
Klubu: www.hombu.az
Məşqə başlayıb: xx.xx.1997
Aykikay qeyd № AF 52428
Qeyd tarixi: 25.04.2004
Üzvlük № 177793

ANAR GƏNCİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 21.10.2001
Dərəcəsi: 4 Dan Aykido
Doğum tarixi: 17.04.1991
Klubu: www.katana.az
Məşqə başlayıb: 21.10.2000
Aykikay qeyd № AF 90411
Qeyd tarixi: 25.06.2011
Üzvlük № 233249

ORXAN MƏMMƏDOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 27.09.2010
Dərəcəsi: 4 Dan Aykido
Doğum tarixi: 18.06.1990
Klubu: www.katana.az
Məşqə başlayıb: 27.09.2010
Aykikay qeyd № AF 91905
Qeyd tarixi: 20.10.2011
Üzvlük №235611

TOFİQ NƏCƏFOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2024
Dərəcəsi: 4 Dan Aykido
Doğum tarixi: 
Klubu: www.sakura.az
Məşqə başlayıb: xx.xx.2003
Aykikay qeyd № AF – 
Qeyd tarixi: 2011
Üzvlük № 

İLQAR MAŞAYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 16.05.2005
Dərəcəsi: 4 Dan Aykido
Doğum tarixi: 30.03.1977
Klubu: www.hombu.az
Məşqə başlayıb: 01.12.2001
Aykikay qeyd № AF 62113
Qeyd tarixi: 30.03.2006
Üzvlük № 192115

RUSLAN MƏMMƏDOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.03.2011
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi: 21.08.1974
Klubu: www.free.combat.az
Məşqə başlayıb: xx.xx.1998
Aykikay qeyd № AF 51017
Qeyd tarixi: 01.02.2004
Üzvlük №176309

EMİN NURİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.05.2015
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi: 16.12.1978
Klubu: www.shinjutsu.az
Məşqə başlayıb: xx.xx.2002
Aykikay qeyd № AF 115282
Qeyd tarixi: 30.09.2015
Üzvlük № 274760

FƏXRİ QAFARLI

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 15.02.2014
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi: 03.05.1989
Klubu: www.shinjutsu.az
Məşqə başlayıb: xx.xx.2008
Aykikay qeyd № AF 115286
Qeyd tarixi: 0.09.2015
Üzvlük № 274764

RÖVŞƏN NƏZƏROV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2004
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi: 31.10.1984
Məşqə başlayıb: xx.xx.2003
Aykikay qeyd № AF 63061
Qeyd tarixi: 25.05.2006
Üzvlük № 193470

TOĞRUL MANAFLI

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.02.2002
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi: 23.09.1988
Məşqə başlayıb: xx.02.2002
Aykikay qeyd № AF63057
Qeyd tarixi: 25.05.2006
Üzvlük № 193466 

ƏZİZ HACIYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.04.2011
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi: 20.06.1950
Məşqə başlayıb: xx.xx.1994
Aykikay qeyd № AF 33737
Qeyd tarixi: 20.02.2000
Üzvlük № 148088

EMİL QURBANOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 26.01.2005
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi: 31.01.1982
Məşqə başlayıb: xx.12.1997
Aykikay qeyd № AF 104222
Qeyd tarixi: 25.11.2013
Üzvlük №256519

MÖVLA MUSAYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.06.2011
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi: 28.11.1980
Məşqə başlayıb: 01.06.2011
Aykikay qeyd № AF 104225
Qeyd tarixi: 25.11.2013
Üzvlük № 256522

TOFİQ SADIQOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 15.06.2014
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi: 06.01.1972
Məşqə başlayıb: xx.05.2008
Aykikay qeyd № AF 115284
Qeyd tarixi: 30.09.2015
Üzvlük № 274762

RUSLAN MUSAYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2015
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi: 03.06.1966
Məşqə başlayıb: xx.xx.2008
Aykikay qeyd № AF 115285
Qeyd tarixi: 30.09.2015
Üzvlük № 274763

NAZİM KƏRİMLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF 
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

TURAL SÜLEYMANLI

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF 
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

İKRAM RZAYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.09.2001
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi: 09.09.1986
Məşqə başlayıb: xx.xx.2001
Aykikay qeyd № AF 62114
Qeyd tarixi: 30.03.2006
Üzvlük № 192156

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF 
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 3 Dan Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF 
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF 
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

ELMAN İSRAFİLOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 07.10.2011
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 24.05.1977
Məşqə başlayıb: xx.xx.1998
Aykikay qeyd № AF 52335
Qeyd tarixi: 25.04.2004
Üzvlük № 177823

NATƏVAN XANMƏMMƏDLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 03.01.2005
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 02.06.1979
Məşqə başlayıb: xx.xx.1997
Aykikay qeyd № AF 63059
Qeyd tarixi: 25.05.2006
Üzvlük № 193468

MİXAİL VOLKOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2008
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 18.07.1984
Məşqə başlayıb: xx.xx.2002
Aykikay qeyd № AF 90407
Qeyd tarixi: 25.06.2011
Üzvlük № 233245

TACƏDDİN ƏFƏNDİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2008
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 17.04.1983
Məşqə başlayıb: xx.xx.2008
Aykikay qeyd № AF 90404
Qeyd tarixi: 25.06.2011
Üzvlük № 233242

ALİNA MƏMMƏDOVA

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.04.2011
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 06.07.1970
Məşqə başlayıb: xx.10.2002
Aykikay qeyd № AF 90403
Qeyd tarixi: 25.06.2011
Üzvlük № 233241

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF 
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF 
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF 
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF 
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF 
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

RAUF RÜSTƏMOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2008
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 20.07.1988
Məşqə başlayıb: xx.xx.2001
Aykikay qeyd № AF 91908
Qeyd tarixi: 20.11.2011
Üzvlük № 235614

TOĞRUL XALIQOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2005
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 07.03.1995
Məşqə başlayıb: xx.xx.2005
Aykikay qeyd № AF 98231
Qeyd tarixi: 20.11.2012
Üzvlük № 245180

AYGÜN MİRZƏLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 12.09.2011
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 06.03.1996
Məşqə başlayıb: 12.09.2011
Aykikay qeyd № AF 98232
Qeyd tarixi: 20.11.2012
Üzvlük № 245181

ZƏKƏRİYYA USEYNZADƏ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 18.04.2011
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 16.07.1979
Məşqə başlayıb: 25.11.2013
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 25.11.2013
Üzvlük № 256520

ELVİN ƏLİZADƏ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 14.03.2013
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 30.05.1992
Məşqə başlayıb: 14.03.2013
Aykikay qeyd № AF 109708
Qeyd tarixi: 25.10.2014
Üzvlük № 265806

QABİL MƏMMƏDOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 07.12.2007
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 27.02.1965
Məşqə başlayıb: 07.12.2007
Aykikay qeyd № AF146280
Qeyd tarixi: 25.10.2021
Üzvlük № 320226

SƏRXAN TARİVERDİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 14.02.2014
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 06.06.1984
Məşqə başlayıb: 14.02.2014
Aykikay qeyd № AF146279
Qeyd tarixi: 25.10.2021
Üzvlük № 320225

DİLBƏR NURİYEVA

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 10.04.2017
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 24.09.1982
Məşqə başlayıb: 10.04.2017
Aykikay qeyd № AF146277
Qeyd tarixi: 25.10.2021
Üzvlük № 320223

MƏHƏMMƏD SALAMOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2007
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi: 30.12.1998
Məşqə başlayıb: xx.xx.2007
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi: xx.07.2021
Üzvlük №

TURLAN İBRAHİMLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 2 Dan  Aykido
Doğum tarixi: 
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

ÇİNGİZ ƏLİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2001
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 15.02.1971
Məşqə başlayıb: xx.xx.1990
Aykikay qeyd № IAF 0454
Qeyd tarixi: 20.08.1996
Üzvlük № 128071

ƏMRAH ABDULLAYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 10.11. 2004
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 08.04.1983
Məşqə başlayıb: xx.06.1997
Aykikay qeyd № AF 55115
Qeyd tarixi: 01.12.2004
Üzvlük № 182509

ZİYA İBRAHİMLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: xx.07.2006
Üzvlük №

İKRAM ALIYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.06.2011
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 12.02.1988
Məşqə başlayıb: 01.12.2001
Aykikay qeyd № AF 90409
Qeyd tarixi: 25.06.2011
Üzvlük № 233247

ORXAN QULİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 12.01.2005
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 17.04.1991
Məşqə başlayıb: 12.01.2005
Aykikay qeyd №
Qeyd tarixi: 25.06.2011
Üzvlük №

ALEKSEY SEYTLİN

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2006
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 08.03.1979
Məşqə başlayıb: xx.xx.2006
Aykikay qeyd № AF 90406
Qeyd tarixi: 25.06.2011
Üzvlük № 233244

İLQAR MİRZƏYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2007
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 08.03.1979
Məşqə başlayıb: xx.xx.2007
Aykikay qeyd № AF 90397
Qeyd tarixi: 25.06.2011
Üzvlük № 233235

ilkin

İLKİN HÜSEYNOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2005
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: xx.xx.1995
Məşqə başlayıb: xx.xx.2005
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: xx.11.2011
Üzvlük №

VÜQAR PAŞAYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 25.02.2007
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 14.04.1971
Məşqə başlayıb: xx.xx.1990
Aykikay qeyd № AF 90410
Qeyd tarixi: 25.06.2011
Üzvlük № 233248

XƏLİL İSMAYILOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 11.04.2011
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 22.11.1972
Məşqə başlayıb: xx.xx.2008
Aykikay qeyd № AF 90400
Qeyd tarixi: 25.06.2011
Üzvlük № 233238

EMİL CƏFƏROV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2003
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: xx.xx.1979
Məşqə başlayıb: xx.xx.2003
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 25.06.2011
Üzvlük №

İLKİN MƏHƏRRƏMOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 12.04.2011
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 02.12.1972
Məşqə başlayıb: xx.xx.19xx
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 25.06.2011
Üzvlük №

ANTON VARNOVSKİY

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 28.12..2007
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 13.10.1987
Məşqə başlayıb: xx.xx.2002
Aykikay qeyd № AF 91907
Qeyd tarixi: 20.10.2011
Üzvlük № 235613

ZAUR QAFAROV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 20.06.2011
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 1972-2015
Məşqə başlayıb xx.xx.1990
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 20.10.2011
Üzvlük №

AZƏR İSKƏNDƏROV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 17.10.2011
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 24.03.1974
Məşqə başlayıb: xx.xx.xxxx
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: xx.11.2011
Üzvlük №

YAŞAR İSMAYILOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.12.2014
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 07.07.1979
Məşqə başlayıb: xx.11.1997
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 30.09.2015
Üzvlük №

VÜQAR İSMAYILOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 15.06.2014
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 17.11.1989
Məşqə başlayıb: xx.08.2004
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 30.09.2015
Üzvlük №

MİNA SEYİD-MƏMMƏDOVA

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.04.2015
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 15.12.1990
Məşqə başlayıb: xx.01.2009
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 30.09.2015
Üzvlük №

SVETLANA SUKANOVA

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.04.2015
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 03.04.1973
Məşqə başlayıb: xx.03.2010
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 30.09.2015
Üzvlük №

SƏBUHİ KƏRİMOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 15.06.2014
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 29.07.1988
Məşqə başlayıb: xx.06.2008
Aykikay qeyd № AF 125874
Qeyd tarixi: 25.05.2017
Üzvlük №290768

RÖVŞƏN İSAYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 04.05.2015
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 01.02.1980
Məşqə başlayıb: xx.12.2010
Aykikay qeyd № AF 125873
Qeyd tarixi: 25.05.2017
Üzvlük № 290767

XƏYYAM ŞABANOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 09.10.2014
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 30.06.1977
Məşqə başlayıb: xx.07.2010
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 25.05.2017
Üzvlük №

MÜŞVİQ ƏLİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 03.01.2017
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 01.08.1979
Məşqə başlayıb: 03.01.2017
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: xx.07.2021
Üzvlük №

HAFİZ MUSTAFA

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 21.12.2021
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

 TİMUR İSAYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 1 Dan Aykido
Doğum tarixi: 
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

ANAR ƏSƏDOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 2 Dan Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF 
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

TƏBRİZ AĞAYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 1 Dan Ho Aykido
Doğum tarixi: 
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

 CƏBRAYIL SADIQLI

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 1 Dan Ho Aykido
Doğum tarixi: 
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

 ŞAKİR MƏMMƏDOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 1 Dan Ho Aykido
Doğum tarixi: 
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

 ELYAR ŞIXIYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 1 Dan Ho Aykido
Doğum tarixi: 
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

NURLAN AXUNDOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 1 Dan Ho Aykido
Doğum tarixi: 
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

KAMRAN KƏRİMLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 1 Dan Ho Aykido
Doğum tarixi: 
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №

 CAVİD QURBANLI

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 
Dərəcəsi: 1 Dan Ho Aykido
Doğum tarixi: 
Məşqə başlayıb: 
Aykikay qeyd № AF
Qeyd tarixi: 
Üzvlük №