ORXAN FƏRƏCLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2008
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 19.09.1986
Məşqə başlayıb: xx.xx.2008

ORXAN CƏFƏRLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 22.02.2016
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 08.02.1991
Məşqə başlayıb: 22.02.2016

ELGÜN QASIMOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.10.2017
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 09.02.2005
Məşqə başlayıb: 01.10.2017

GÜLNAR VƏLİYEVA

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 13.04.2018
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 31.05.1985
Məşqə başlayıb: 13.04.2018

YUSUF MİTAN

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 15.06.2014
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 01.01.1981
Məşqə başlayıb: xx.10.2012

SPARTAK MANAFOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

ƏLİ ELMAR

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.11.2017
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 18.05.2005
Məşqə başlayıb: 01.11.2017

VÜSAL PƏNAHOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

KƏNAN MƏSİMLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

MURAD ABBASOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

Şakir Məmmədov

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

FƏXRƏDDİN SÜLEYMANOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

HÜSEYN NAĞIYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

SƏMƏD YUSİFLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

ÖMƏR ƏZİZOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 20.10.2018
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 23.09.2006
Məşqə başlayıb: xx.xx.2017

JALƏ XANƏLİYEVA

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.06.2018
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 07.12.2006
Məşqə başlayıb: 01.06.2018

NAİLƏ RƏCƏBLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

HÜSEYN MƏMMƏDOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

İBRAHİM ƏLİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

TAMERLAN ƏLİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

KAMİL MURADOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

SƏİD CƏFƏRLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

SEVİL QULİYEVA

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

AYSEL ƏLİYEVA

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 4 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

AFAQ QURBANƏLİYEVA

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 05.04.2017
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 02.10.1972
Məşqə başlayıb:05.04.2017

İLAHƏ CARÇİYEVA

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 08.04.2017
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 03.12.1964
Məşqə başlayıb: 08.04.2017

ELVİRA ALIYEVA

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.07.2017
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 16.12.1975
Məşqə başlayıb: 03.07.2017

İLQAR RƏCƏBLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

İBRAHİM NƏZƏRLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

OĞUZ NİFTİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

MƏTİN NİFTİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 3 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

MİRƏZİZ SEYİDOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

ELMAR ORUCOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

RƏVAN RAZYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

MAKSİM TROŞİN

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

FƏRİD MİKAYILOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 19.06.2018
Dərəcəsi: 5 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 06.06.1982
Məşqə başlayıb: 05.07.2021

KƏNAN CƏFƏRLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 27.02.2016
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 04.06.1997
Məşqə başlayıb: 27.02.2016

TOFİQ CƏFƏRZADƏ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

TAMERLAN ƏSƏDOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

ƏLİ SURƏTZADƏ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

SÜLEYMAN SÜLEYMANOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

HÜSEYN MƏMMƏDOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

SAHİB HƏMİDOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

ÇİNGİZ HƏMİDOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

AQİL ZEYNALLI

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

FƏRHAD ƏMRAH

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

SƏNAN ƏMRAH

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

İBRAHİM FƏRƏCOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

ARAZ ALİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

ZÜLFÜQAR MURADOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

ÜLVİ XƏLİLOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

ALİYƏ NƏSİBLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

VİKTORİYA SAVİÇ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

NİLUFƏR QAFAROVA

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb:

– –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi:
Dərəcəsi: 6 Kyu Aykido
Doğum tarixi:
Məşqə başlayıb: