TURAL NƏSİBLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 09.02.2005
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 04.05.1991
Məşqə başlayıb:xx.xx.2001

HÜSEYN HACIYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 03.01.2005
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 05.02.1992
Məşqə başlayıb: xx.xx.2001

İQOR ANDREYAŞKİN

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.xxxx
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: xx.xx.xxxx
Məşqə başlayıb: xx.xx.2001

NİHAT ABDULLAYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 27.12.2007
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 03.02.1996
Məşqə başlayıb: 27.12.2007

ÜLVİ ƏBÜLFƏZLİ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 27.12.2004
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 05.08.1993
Məşqə başlayıb: 27.12.2004

ELŞƏN ALIYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.12.2004
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 13.05.1995
Məşqə başlayıb: 01.12.2004

SƏXAVƏT QULİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 27.12.2004
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 25.10.1991
Məşqə başlayıb: 27.12.2004

KAMRAN ABBASZADƏ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 06.12.2004
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 27.03.1992
Məşqə başlayıb: 06.12.2004

ELNUR ƏLIYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2007
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: xx.xx.1975
Məşqə başlayıb: xx.xx.2007

ELDAR BUDAQOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2008
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: xx.xx.1979
Məşqə başlayıb: xx.xx.2007

İLKİN QULİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 31.05.2014
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 24.08.1999
Məşqə başlayıb: 31.05.2014

RÜSTƏM SADIQOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.xxxx
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: xx.xx.xxxx
Məşqə başlayıb: xx.xx.xxxx

RASİM FƏRƏCOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 10.11.2010
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 04.08.1979
Məşqə başlayıb:xx.10.1996

HÜSEYN XƏLİLOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 15.06.2014
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 07.10.1974
Məşqə başlayıb: 15.06.2014

NƏSİMİ HÜSEYNOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.xxxx
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 11.10.1972
Məşqə başlayıb: xx.03.2013

KADİR AKTAŞ

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 15.06.2014
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 09.09.1972
Məşqə başlayıb: xx.05.2012

DİLQƏM ŞƏRİFOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 07.03.2018
Dərəcəsi: 1 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 30.09.1981
Məşqə başlayıb: xx.xx.xxxx

ABBAS MƏLİK

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 10.04.2004
Dərəcəsi: 2 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 10.06.1994
Məşqə başlayıb: 10.04.2004

NAZİM QULİYEV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 27.12.2004
Dərəcəsi: 2 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 15.06.1994
Məşqə başlayıb: 27.12.2004

VÜQAR ƏYYUBOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.2008
Dərəcəsi: 2 Kyu Aykido
Doğum tarixi: xx.xx.xxxx
Məşqə başlayıb: xx.xx.xxxx

CAVİD MURADOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 02.06.2014
Dərəcəsi: 2 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 30.07.2002
Məşqə başlayıb: 02.06.2014

CƏMİL MURADOV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 02.06.2014
Dərəcəsi: 2 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 01.09.2003
Məşqə başlayıb: 02.06.2014

MÜHİD AŞUROV

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 07.06.2016
Dərəcəsi: 2 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 28.03.1983
Məşqə başlayıb: xx.xx.2010

 CAVİD QURBANLI

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: 01.10.2017
Dərəcəsi: 2 Kyu Aykido
Doğum tarixi: 20.04.2010
Məşqə başlayıb: 01.10.2017

 Məhəmməd  Hacılı

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.xxx
Dərəcəsi: 2 Kyu Aykido
Doğum tarixi: xx.xx.xxxx
Məşqə başlayıb: xx.xx.xxxx

 Sevinc Nəsibova

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.xxx
Dərəcəsi: 2 Kyu Aykido
Doğum tarixi: xx.xx.xxxx
Məşqə başlayıb: xx.xx.xxxx

 Ədilə Dadaşova

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.xxx
Dərəcəsi: 2 Kyu Aykido
Doğum tarixi: xx.xx.xxxx
Məşqə başlayıb: xx.xx.xxxx

 Xıdır Kazımov

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.xxx
Dərəcəsi: 2 Kyu Aykido
Doğum tarixi: xx.xx.xxxx
Məşqə başlayıb: xx.xx.xxxx

 Hafiz Mustafa

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.xxx
Dərəcəsi: 2 Kyu Aykido
Doğum tarixi: xx.xx.xxxx
Məşqə başlayıb: xx.xx.xxxx

 – –

Üzvlük № AAA
Qeyd tarixi: xx.xx.xxx
Dərəcəsi: 2 Kyu Aykido
Doğum tarixi: xx.xx.xxxx
Məşqə başlayıb: xx.xx.xxxx