Beynəlxalq qaydalar.

BEYNƏLXALQ AYKİDO QƏRARGAHI ・ BEYNƏLXALQ QAYDALAR

Aykido Dünya Qərargahı və Beynəlxalq Qaydalar haqqında izahat.

(1)Beynəlxalq qaydalar.
Aykido Dünya Qərargahının Beynəlxalq Qaydaları ilk dəfə 1980-ci ildə bütün dünyada Aykidonun yayılması və inkişafı ilə əlaqəli qaydalar olaraq Hombu (Aykido Dünya Baş Qərargahı) tərəfindən elan edildi. Hombu Rəsmi Tanıma, Beynəlxalq Qaydalarda göstərilən müddəalara uyğun olaraq Aykido təşkilatlarına verilir.
(2)Hombu Tanıması düzəliş.
Hombu Beynəlxalq Qaydalara düzəlişlər tətbiq etdi və yenidən işlənmiş Qaydalar 1 oktyabr 2000-ci ildə qüvvəyə mindi. Hombu Tanıma aid müddəalara böyük dəyişikliklər edildi. Hombu Tanınmasının yalnız ölkədəki bir təşkilata verilməsi şərt idi. Bununla birlikdə, bir çox ölkələrdə Aykido populyasiyasının sürətlə böyüməsi, yeni Aykido təşkilatlarının yaranması və böyüməsi və s. kimi bir çox amilləri nəzərə alaraq, Hombu Tanıtımının birdən çox ölkə təşkilatlarına verilə biləcəyi qərara alındı.
(3)Hombu Tanıma (Maddə 2).
Hombu Tanınması verilən Aykido təşkilatı, üzvlərinə görə Kyu / Dan qiymətləndirmə imtahanlarını keçirmək səlahiyyətinə malikdir, ixtisaslı üzvlərdən ibarət Qiymətləndirmə Komitəsi (Maddə 2.3). Bu vəziyyətdə belə bir güc təşkilatın özünə və təşkilatın hər hansı bir üzvünə verilmir. Qiymətləndirmə Komitəsinin üzvü təşkilatdan ayrılıbsa, artıq məzun imtahanlarını keçirmək səlahiyyəti yoxdur. Hombu Tanınması üçün şərtlər Maddə 2.1-də verilmişdir. Hər hansı Aykido təşkilatı tərəfindən Hombu Tanınmasının əldə edilməsi, onun Hombunun nümayəndəsi olmasını və ya Hombuya bağlı olduğunu ifadə etmir. Dünyanın istənilən Aykido təşkilatı Hombudan qanuni və təşkilati olaraq müstəqildir. Həm də Hombu Tanıması, müvafiq təşkilatın Aykidonun müəyyən bir ölkədə yayılması üçün müstəsna bir mövqedən istifadə edə biləcəyi demək deyil. Hombu Tanınmasının heç bir siyasi əhəmiyyəti yoxdur. Hombu və Aykidonun tədrisi və qiymətləndirilməsi məqsədi ilə hər bir Aykido təşkilatı arasındakı şaquli bir əlaqədir.
(4)Hombu (Aikido Dünya Qərargahı) və Beynəlxalq Aykido Federasiyası (IAF) arasındakı münasibət.
Hombu Tanınması, BAF üzvü olmaq üçün zəruri şərtlərdən biridir. Bununla birlikdə, Hombu Tanınması, müvafiq təşkilatın avtomatik olaraq BAF üzvü olacağı anlamına gəlmir. Dostluğu sürətləndirmək məqsədi ilə hər ölkənin Aykido Təşkilatından ibarət Beynəlxalq Aikido Federasiyası (BAF) könüllü bir təşkilat olmaqla yanaşı, Aykikayın köməkçi bir təşkilatıdır.
www.aikikai.or.jp                                                                                                                                                                                                                                         www.structure.or.jp