Çingiz Məmmədov

İCTİMAİYYƏTLƏ VƏ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR DEPARTAMENTİ

İctimaiyyətlə və Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin yaradılmasında məqsəd Aykikay Aykido Klubları İctimai Birliyinin fəaliyyətinin məqsədə uyğun təşkil olunması və idarə edilməsinə peşəkar dəstəyin verilməsinə dəstək üçündür. Departamentin tərkibində ictimaiyyətlə və beynəlxalq şöbələri yaradılmışdır. Departament birliyin baş direktorunun kurasiyasındadır. Departamentin idarə heyəti 4 (dörd) nəfərdən ibarətdir. Departamentin direktoru əmr və tapşırıqları yalnız Birliyin sədrindən alır. Beynəlxalq əlaqələr məsələsində isə Birliyin baş direktorunun məlumatı və xəbəri olmadan hərəkət edilməməsi gərəklidir. Departament heyəti 2 (iki) il müddətinə Birliyin idarə heyəti tərəfindən təyin olunurlar. 

İdarə Heyəti

Kurator: Baş Direktor
Departamentin direktor: Çingiz Məmmədov
İnformasiya şöbəsinin direktoru: Fərhad Hacıyev
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin direktoru; Emin Nuriyev
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin direktoru: Turan İbrahimli

Fərhad Hacıyev

Emin Nuriyev

Turan İbrahimli

İnformasiya şöbəsinin direktoru, informasiya (məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması) üzrə işlərin təşkilinə rəhbəlik edir. Birliyin fəaliyyətində daima əlavələr (yenilənmə) edilməsini sossial şəbəkələrdə, rəsmi veb səhifələrdə təqdim olunmasını təşkil edir. Birlik tərəfindən nəşr edilən aykido jurnalının hazırlanmasına (yığılma, dizayn) rəhbərlik edir. Birliyə daxil klubları (və digər tərkib heyəti) üzrə, reklam, TV və radio verlişlərdə cıxışlara kuratorluq edir.

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin direktoru, birliyin məqsədləri və fəaliyyəti haqda məllumat yayır, klublara mənəvi və maddi cəhətdən dayaq olmaq, dəstək vermək və köməklik göstərmək üçün dövlət və qeyri dövlət təşkilatları ilə əməkdaşlığına təşkilinə rəhbərlik edir.

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin direktoru, xarici ölkə Aykikay Aykido təşkilatları ilə əməkdaşlığa və s. aid işlərin təşkilinə rəhbərlik edir.

Səbuhi Kərimov

İnformasiya şöbəsi heyəti

İnformasiya meneceri: Səbuhi Kərimov
İT menecer: Orxan Quliyev (proqrammist)
İT dizayner: Elcan Məmmədov

İnformasiya şöbəsinin işi, Aykikay Azərbaycana aid olan ümum respublika aykido xəbərləri üzrə məlumatların elan olunmasında şöbənin direktoru tərəfindən alınan tapşırıqların icrasını təşkil etməkdir.

Orxan Quliyev

Elcan Məmmədov

ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi heyəti

Aygün Mirzəli
Baş menecer


Menecer


Menecer

İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin işi, Aykikay Azərbaycana aid olan ümum respublika aykido məsələlərində görüləcək işlərə nəzarət etmək və şöbənin direktoru tərəfindən alınan tapşırıqların icrasını təşkil etməkdir.

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi heyəti


Baş Menecer


Menecer


Menecer

Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin işi, Aykikay Azərbaycana aid olan ümum beynəlxalq aykido məsələlərində görüləcək işlərə nəzarət etmək və şöbənin direktoru tərəfindən alınan tapşırıqların icrasını təşkil etməkdir