Çingiz Məmmədov

İCTİMAİYYƏTLƏ VƏ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR DEPARTAMENTİ

İdarə Heyəti

Kurator: Baş Direktor

 Direktor: Çingiz Məmmədov
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi rəhbəri: Sevinc Nəsibova
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi rəhbəri: Emil Qurbanov

Sevinc Nəsibova

Emil Qurbanov

İctimaiyyətlə və Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin yaradılmasında məqsəd Aykikay Aykido Klubları İctimai Birliyinin fəaliyyətinin məqsədə uyğun təşkil olunması və idarə edilməsinə peşəkar dəstəyin verilməsinə dəstək üçündür. Departamentin tərkibində ictimaiyyətlə və beynəlxalq şöbələri yaradılmışdır. Departament birliyin baş direktorunun kurasiyasındadır. Departamentin idarə heyəti 3 (üç) nəfərdən ibarətdir. Departamentin direktoru əmr və tapşırıqları yalnız Birliyin sədrindən alır. Beynəlxalq əlaqələr məsələsində isə Birliyin baş direktorunun məlumatı və xəbəri olmadan hərəkət edilməməsi gərəklidir. Departament heyəti 2 (iki) il müddətinə Birliyin idarə heyəti tərəfindən təyin olunurlar. 

İctimaiyyətlə Əlaqələr Meneceri, birliyin məqsədləri və fəaliyyəti haqda məllumat yayır, klublara mənəvi və maddi cəhətdən dayaq olmaq, dəstək vermək və köməklik göstərmək üçün dövlət və qeyri dövlət təşkilatları ilə əməkdaşlığına təşkilinə rəhbərlik edir.

Beynəlxalq Əlaqələr Meneceri, xarici ölkə Aykikay Aykido təşkilatları ilə əməkdaşlığa və s. aid işlərin təşkilinə rəhbərlik edir.

ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin işi, Aykikay Azərbaycana aid olan ümum respublika aykido məsələlərində görüləcək işlərə nəzarət etmək və departamentin direktoru tərəfindən alınan tapşırıqların icrasını təşkil etməkdir.

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin işi, Aykikay Azərbaycana aid olan ümum beynəlxalq aykido məsələlərində görüləcək işlərə nəzarət etmək və departamentin direktoru tərəfindən alınan tapşırıqların icrasını təşkil etməkdir

Aygün Mirzəli

– –

– –

Menecerlər

Baş menecer: Aygün Mirzəli
Menecer: 
Menecer: 

Anar Əsədov

– –

– –

Menecerlər

Baş menecer: Anar Əsədov
Menecer: 
Menecer: