A
Image
PowerPoint Presentation
PowerPoint Presentation

Cəbrayıl Mikayılov

Arzu Mikayılov

Aykikay Fondu Azərbaycan Aykido Qərargahı (Baş Ofis)

Qərargah idman zalının əsas məqsədi

Aykikay Fondu Azərbaycan Aykido Qərargahı – Ölkə ərazisində və birliyin nəzdində fəaliyyətdə olan Aykikay Aykido yönümlü klubların birgə əməkdaşlığınn təşkili və idarə olunması ilə məşğul olur. Qərargah tərkibində Hombu Doco və Filial Doco fəaliyyəti təşkil olunmuşdur. Qərargahın vitse prezidenti, filiala (nümayəndəliyin) rəhbərlik edir.

Qərargahın Prezidenti – Cəbrayıl Mikayılov
Vitse Prezident – Arzu Mikayılov

İlham Quliyev

"AYKİKAY AYKİDO KLUBLARI" İCTİMAİ BİRLİYİNİN MƏRKƏZİ KLUBU

"Hombu Doco Azərbaycan" AYKİKAY AYKİKAY KLUBU

“Hombu Doco Azərbaycan” Aykikay Aykido Klubunun mərkəzi idman zalı fəaliyyətinə 10 sentyabr 2001-ci il tarixində fiziki şəxs İlham Quliyev tərəfindən, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyəti nəzdində Aykikay Aykido bölməsi kimi başlamışdır. Hal hazırda “Hombu Doco” Qərargahı təmsil edir və Azərbaycan “Aykikay Aykido Klubları” İctimai Birliyinin baş məktəbidir.

Qərargah idman zalının direktoru – İlham Quliyev
Menecer – Məhəmməd Salamov

Məhəmməd Salamov