Aykido Terminləri

Aykidonun yaradıcısı – (O Sensey) Morihey Ueşiba (14.12.1883 – 26.04.1969)

O Sensey – Dahi Müəllim

Ay – Harmoniya, Sevgi.

Ki – Daxli güvvə, Enerji.

Do – Yol, Üsul, Metod.

Aykido –  Daytoryu Ayki Сitsu texniki bazası və Omoto kyo Şinto fəlsəfi bazası əsasında yaradılmışdır.

Morixey Ueşibanın texniki ustadı (müəllimi) – Sokaku Takeda – Daytoryu Ayki Citsu.

Morixey Ueşibanın mənəvi ustadı (müəllimi )- Onisaburo Deguçi – Omoto kyo Şinto.

Ümumi terminlər

Doco- Zal, yolun dərk edilməsi yeri.

Dogi- Döyüş sənətləri üçün geyim.

Tori (Nage) – Müdafiə edən.

Uke – Hucum edən.

Ma ay- Təhlükəsiz məsafə.

Teqatana – Əl qılınc.

Obi – Kəmər.

1 Dən 10 gədər say

1- İÇ ( İÇİ)       4- Sİ (YON)        7- SİTİ        10 – CU

2- Nİ     5- QO       8- HATI

3-SAN        6- ROKU      9- KU (KYU)

Salamlamag, Komandalar

O negai şimas – Sizə etibar edirəm – gəlin birlikdə məşq edək (məşqin əvvəlində və ikilikdə işləməkdən əvvəl).

Arigato gozaimas – təşəkkür edirəm ( məşgələnin sonunda, ikilikdə işləməkdən sonra)

Sensey ni rey- Müəllimə təzim və ya salam vermək.

Hacime- Başla.

Yame- Dayan, dur.

Suvare, Seiza – Otur, düz otur.

Taçi, Kiritsu- Ayağa qalx.

Yoy- Diqqət.

Xayaku- Tez ol.

Mavare- 180dönmək

Oturag vəziyyətlər

Seyza – salamlamaq və gözləmək pozisiyası.

Şikko – diz üzərində gəzmək.

Texnika bölmələri

Aşi vaza – ayaq hərəkətləri texnikası.

Ukemi vaza – təhlükəsiz yıxılaraq ayağa durmaq texnikası.

Taçi vaza- Ayaq üstü vəziyyətdə işlənilən texnika.

Suvari vaza- Oturag vəziyyətdə işlənilən texnika.

Atemi vaza- Zərbə texnikası.

Hərəkətlər –Aşi vaza

İrimi aşi- giriş, irəli dönmək.

Tenkan aşi – çıxış, arxaya dönmək.

Tay Sabaki aşi – Böyük dairə, böyük hərəkət.

Tsugi aşi – Sürüşərək hərəkət etmək.

Tenkay aşi – Sürüşərək 180% dönmək.

Ayumi aşi  – Sadə addım.

Movare – 180% dönmək.

Duruşlar

Miqi Kamae- Sağ tərəfli duruş.

Hidari Kamae- Sol tərəfli duruş.

Ay Hanmi – Eyni tərəfli pozisiya.

Giyaku Hanmi – Əks tərəfli pozisiya.

Şizentai – Sərbəst Duruş.

Hucumlar- Atemi Vaza

 Atemi – Zərbə.

Tsuki – Yumrug zərbəsi.

Çudan Tsuki – Sinə səviyyəsində yumrug zərbəsi.

Codan Tsuki – Baş səviyyəsində yumrug zərbəsi.

Gedan Tsuki – Kəmərdən aşağı səviyyəsində yumrug zərbəsi.

Yokomen Tsuki – Yan tərəfindən yumrug zərbəsi.

Şomen Uçi – Ön tərəfdən kəsici zərbə.

Yokomen Uçi – Yan tərəfdən kəsici zərbə.

Kata te dori – 1 əl ilə 1 əli tutmag.

Rio te dori – 2 əl ilə 2 əli tutmag.

Kata dori – çiyindən tutmaq.

Mae geri – ayaqla önə zərbəsi.

Mavaşi geri – Dairəvi ayaq zərbəsi

Bədən Hissələri

Te – Əl.

Aşi – Ayaq.

Ude – Çiyin.

Mune – Sinə.

Hici – Dirsək.

Ukemi- Təhlükəsiz yıxılmalar

Mae Kayten Ukemi – İrəli yuvarlanaraq yıxılma.

Uşiro Kayten Ukemi – Arxaya yuvarlanaraq yıxılma.

Yoko Kayten Ukemi – Yan tərəfə Yuvarlanaraq yıxılma.

Mae Ukemi Mate – İrəli yıxılaraq yerdə qalmaq.

Uşiro Ukemi Mate – Arxaya yıxılaraq yerdə qalmaq.

Yoko Ukemi Mate – Yana yıxılaraq yerdə qalmaq.

Mae Kayten Ukemi Mate – İrəli yuvarlanaraq yıxılmaqla yerdə qalmaq.

Yoko Kayten Ukemi Mate – Yan tərəfə yuvarlanaraq yıxılmaqla yerdə qalmaq.