İcra Komitəsi

İcraçı direktor: Anar Gənciyev
İcraçı direktor müavini: Məhəmməd Salamov
Lahiyyə (tədbirlər) rəhbəri: Davud Deqterev
İnzibati işlər müdiri: Şakir Məmmədov
İnsan resursları müdiri: Xıdır Kazımov
Tədris işləri müdiri: Emin Nuriyev
Təssərüfat işləri müdiri: Təbriz Ağayev
Menecerlər

Anar Gənciyev

Məhəmməd Salamov

Davud Deqterev

Xıdır Kazımov

Emin Nuriyev

Şakir Məmmədov

İcra Komitəsi Fəaliyyəti

İcra komitəsinin fəaliyyətinin əsası idarə heyətinin qərarlarının icrasına operativ rəhbərliyi həyata keçirir. İcra komitəsiinin üzvləri idarə heyəti tərəfindən seçilir. İdarə heyətinin səlahiyyət müddəti bitdikdə İcra komitəsinin də səlahiyyət müddəti bitmiş hesab edilir. İcra komitəsi idarə heyətini öz fəaliyyəti barədə daima məlumatlandırır. İdarə heyətinin icra komitəsini yenidən seçmək hüququ vardır. İcra komitəsi tabe olduğu tək orqan idarə heyətidir. Birliyin icraçı direktor birliyin tabeliyində olan fond, akademiya və klubların (və s.) icra işlərinə rəhbərlik edir.

Təbriz Ağayev

– –

– –

– –

Menecerlər

Menecerlərin əsas vəzifə borcları, icra komitəsinin məsul şəxsləri tərəfindən alınan qərarların icraçısını təşkil etməkdən ibarətdir.