Xıdır Kazımov

Şakir Məmmədov

Məhəmməd Salamov

Təbriz Ağayev

Hafiz Mustafa

İcra Heyəti

İcra Heyəti
İcraçı Direktor: Xıdır Kazımov
Təssərüfat İşləri müdiri: Şakir Məmmədov
Menecer: Məhəmməd Salamov
Menecer: Təbriz Ağayev
Menecer: Hafiz Mustafa

İcra Heyətinin fəaliyyətinin əsası İdarə Heyətinin qərarlarının icrasına operativ rəhbərliyi həyata keçirir. İcra Heyətinin üzvləri İdarə Heyəti tərəfindən seçilir. İdarə Heyətinin səlahiyyət müddəti bitdikdə İcra Heyətinin də səlahiyyət müddəti bitmiş hesab edilir. İcra Heyəti İdarə Heyətini öz fəaliyyəti barədə daima məlumatlandırır. İdarə Heyətinin İcra Heyətini yenidən seçmək hüququ vardır. İcra heyətinin tabe olduğu tək orqan İdarə Heyətidir. Birliyin İcraçı Direktor birliyin tabeliyində olan fond, akademiya və klubların (və s.) icra işlərinə rəhbərlik edir.