Ruslan Məmmədov 

Nizam İntizam Komissiyası

Nizam İntizam Komissiyası birliyin tədris komitəsi və üzvlərinin fəaliyyətinin Nizamnaməyə uyğun olması, habelə imtahan komissiyasının fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirir. NİK üzvlərinin sayı Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir. NİK-nın səlahiyyyət müddəti 2 (iki) ildir. NİK-nın qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. NİK Birliyin orqanlarından və üzvlərindən daxil olan müraciətlərə bir ay müddətində baxıb cavab verməlidir.

 Orxan Fərəcli

Nizam İntizam Komissiyasının Heyəti

Sədr – Ruslan Məmmədov
 Üzvü – Orxan Fərəcli (Psixoloq)
 Üzvü – Fərid Mikayılov (Hüquqşünas)
Üzvü –  Arzu Mikayılov (Baş Təlimatçı)

 Fərid Mikayılov

 Arzu Mikayılov