It consists of adults national team

Arzu Mikayilov 

Elnur Nematov

Anar Gandjiyev 

Emin Nuriyev 

Fakhri Gafarli 

Elvin Alizade 

Togrul Manafli

Emil Gurbanov 

Chingiz Mammadov

Ruslan Musayev 

Sabuhi Karimov

Khayyam Shabanov

National team consisting of teenagers

I am text block. 

I am text block. 

I am text block. 

I am text block. 

I am text block. 

I am text block. 

Composed of children national team

I am text block. 

I am text block. 

I am text block. 

I am text block. 

I am text block. 

I am text block.