İlham Quliyev

İlqar Maşayev

İdarə Heyəti

Sədr – İlham Quliyev
Baş Direktor – İlqar Maşayev
1 ci Sədr Müavini – Arzu Mikayılov
Sədr Müavini – Orxan Məmmədov
Sədr Müavini – Ruslan Musayev
Maliyyə Direktoru – Rauf Rüstəmov
Texniki Direktor – İlham Quliyev
Baş Katib – İlqar Maşayev

Arzu Mikayılov

Orxan Məmmədov

Ruslan Musayev

Rauf Rustəmov

Birliyin fəaliyyətinə carı rəhbərliyi İdarə Heyəti həyata keçirir. İcra orqanı Birliyin sədrindən, sədrin müavinlərindən və digər şəxslərdən ibarət olan İdarə Heyətidir. İdarə Heyəti kollegial icra orqanı olub aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdır: Birliyin üzvliyinə qəbul edir və üzvlükdən azad edir; Təkliflər və layihələr irəli sürür; Birliyin filiallarını yaradır və nümayəndəliklərini açır; Birliyin başqa idarəetmə orqanlarının müstəsna səlahiyyətlərinə aid edilməyən bütün məsələləri həll edir. İdarə Heyəti üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə iclasları səlahiyyətli sayılır və qərarları  sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. İdarə Heyətinin sədri, sədrin müavinləri və digər üzvləri Birliyin Ümumi yığıncağı tərəfindən  2(iki) il müddətində seçilir. Sədr: Birliyi təmsil edir, onun adından müqavilələr bağlayır, etibarnamələr verir. Ümumi yığıncaığın və İdarə Heyətinin qərarlarının icrasını təşkil edir; Ümumi yığıncaq tərəfindən və Nizamnamə ilə onun üzərinə qoyulan digər funksiyaları həyata keçirir. Sədr müvaini ( və ya müavinləri): Birlyin sədrinin təqdimatı əsasında birliyi təmsil edir, Ümumi yığıncağın və İdarə Heyətinin qərarlarını icra edir. Ümumi yığıncağın və Nizamnamə ilə onun üzərinə qoyulan digər funksiyaları həyat keçirir.