İlham Quliyev

İlqar Maşayev

Emin Nuriyev

BİRLİYİN ÜZVLÜYÜNƏ QƏBUL QAYDALARI

 • Azərbaycan Respublikasında yaşayan hər bir fiziki şəxs ictimai birliyin üzvü ola bilər.
 • Azərbaycan Respublikasının dövlət qeydiyyatına alınmış hər bir AYKİKAY yönümlü idman klubu, birliyin nəzdində fəaliyyət göstərmək üçün qanunvericiliyə müvafiq qaydada üzvlüyə qəbul oluna bilər.
 • Birliyin üzvlüyünə qəbul olunmaq üçün, birliyin nəzdindəki klubların hər hansı birinə ərizə ilə müraciət edilir.
 • Klub rəhbəri üzvlüyə qəbul olunma ərizəsini, birliyin ofis menecerinə təqdim edir.
 • Ərizə verilərkən, birlik tərəfindən tələb olunan aidiyyati sənədlər təqdim olunmalıdır.
 • Üzvlüyə qəbul olunmaq üçün ərizə.
 • Başqa aykido klubu, federasiyası (və s.) üzvlüyündən çıxmaq haqda ərizə.
 • Yaş kağızının surəti (həddi buluğa catmayanlar).
 • Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.
 • Sağlamlıq haqda arayış.
 • Aykikay Aykido üzrə dərəcə kitabcası və son dərəcə diplomunun surəti.
 • Şəkil 3×4 (2 və ya 4 ədəd).
 • Ərizə təqdim edildiyi gündən etibarən 1 (bir) ay müddətində qəbul komissiyası tərəfindən müraciət edən şəxs, birliyin üzvlüyünə qəbul edilir.
 • Qəbul komissiyasının üzvləri:
 • Birliyin sədri.
 • Birliyin baş katibi.
 • Birliyin baş təlimatçısı.
 • Birliyin üzvləri bərabər hüquqa sahibdirlər

Членство в  Общественное Объединение Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана

Каждый пришедший изучать айкидо в секциях «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана» должен:

 • помнить, что он постигает айкидо не просто в секции айкидо, а филиале Всемирного центра айкидо.
 • уважать учение Основателя айкидо в том виде, в котором оно передаётся его последователями, инструкторами Хомбу Додзё и инструкторами «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана».

Членство в «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана» индивидуальное и добровольное. 
Членом «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана» может быть любой занимающийся айкидо в одной из секции «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана» не зависимо от региональной принадлежности.

Права и обязанности члена «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана»

Члены «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана» имеют право: 

 • заниматься в секциях, входящих в «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана»;
 • участвовать во всех мероприятиях «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана»;
 • участвовать в зарубежных программах в составе команды «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана»;
 • представлять «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана» на территории Азербайджана и за рубежом, в соответствии с предоставленными полномочиями;
 • проходить аттестацию на Кю и Дан.

Члены «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана» обязаны: 

 • – регулярно посещать тренировки в секциях «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана», совершенствовать дух и тело помня, что техника сама по себе не является целью, она — лишь инструмент для воспитания личности и духовного роста;
 • принимать активное участие в мероприятиях «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана», содействовать его укреплению и развитию, а также поддерживать традиции школы;
 • уважать опыт и труд инструкторов «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана»;
 • строго выполнять правила поведения на тренировке; вести себя так, чтобы в секциях «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана» царила благоприятная атмосфера взаимного уважения;
 • соблюдать правила и положения, принятые в «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана»;
 • своевременно уплачивать членские взносы.

Члены «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана» не заплатившие годовой взнос к аттестации не допускаются.

В соответствии с требованиями Минспорта Азербайджана, для участия в мероприятиях по айкидо, проводимых на территории Аpербайджана, все участники обязаны иметь страховку «спортивного страхования на случай получения травм во время учебно-тренировочных занятий Айкидо (или восточными единоборствами / боевыми искусствами) и участия в физкультурно-спортивных мероприятиях».

В соответствии с этическими нормами, принятыми в боевых искусствах и международными правилами Хомбу додзё, в случае вашего самостоятельного участия в тренировках зарубежных клубов айкидо, а также семинарах инструкторов Айкикай (в том числе и для занятий в Хомбу Додзё), вы обязаны проинформировать об этом руководство «Клубов Айкикай Айкидо Азербайджана» и получить письмо-рекомендацию.